Škarda: První architektonická soutěž v historii Plzně 3 zohlední přání občanů

2. 6. 2016

Architektonická soutěž na úpravu borského vnitrobloku je vyhlášena

Ve středu 1. června 2016 byla vyhlášena vyzvaná architektonická soutěž na revitalizaci vnitrobloku v Plzni na Borech. Soutěži předcházela roční plánovací příprava s obyvateli vnitrobloku mezi ulicemi Majerova, Raisova, Dvořákova a Politických vězňů. Obyvatelé si přáli především uchovat ve vnitrobloku polosoukromý charakter místa a lépe zorganizovat dopravu v klidu tak, aby příliš neubyla parkovací stání, ale mohli vnitroblok využívat i pro jiné aktivity.

Mezi nejdůležitější témata se řadila péče o zeleň, její postupná kultivace, dosadba a zamezení jejímu úbytku. Předmětem rekonstrukce by mělo být i stávající hřiště pro děti a dospělé a dětské herní prvky. Rozšířen by měl být mobiliář umožňující sezení a další formy relaxace. Výměny se dočkají také nevyhovující přístřešky pro kontejnery nebo sušáky na prádlo.

Místostarosta Městského obvodu Plzeň 3 Radoslav Škarda k soutěži říká: „Vnitroblok – nádherné a klidné místo, ve kterém obyvatelé nejen žijí, ale tráví zde svůj volný čas – je velmi cenným prostorem. Byl již mnohokrát ´ohrožen´, například nápady na výstavbu parkoviště a rozšíření parkovacích stání. Hlavním cílem Městského obvodu Plzeň 3 a spolku Pěstuj prostor bylo tímto projektem iniciovat diskusi o využití vnitrobloku, a výstupy z této diskuse přenést jako základní stavební kameny do architektonických návrhů, ke kterým se budou obyvatelé moci znovu vyjádřit. Vznikne tak dokument, který při realizaci může ve značné míře zabránit výše zmíněným nápadům.“

Do soutěže byly vybrány tři ateliéry, které jednak mají zkušenost s revitalizací veřejných prostranství intimnějšího charakteru, jednak již ve své praxi spolupracovaly na participačním projektu. Důležitým kritériem výběru byla kvalita prací oslovených architektů. V případě přijetí výzvy se tak zúčastní studio LAND.05 krajinářské architektky Martiny Forejtové, dále Rusina Frei Architekti a ateliér Sporadical Plzeňana Aleše Kubalíka.

Odevzdávka soutěže je 18. července 2016. Porota, ve které zasednou architekti Petr Lešek, Jaromír Veselák a Zuzana Froňková, krajinářská architektka Karla Kupilíková a sociolog Petr Matoušek, rozhodne do 26. července. Výsledky budou veřejně vyhlášeny v první polovině srpna, na podzim mohou obyvatelé shlédnout odevzdané projekty během výstavy. Při této příležitosti také budou mít možnost setkat se s autory vybraného návrhu a během společné plánovací besedy mluvit o navrženém řešení.

Soutěžní podmínky jsou ke stažení zde.

Zadání soutěže je ke stažení zde.

Participační část projektu i samotnou architektonickou soutěž připravily Městský obvod Plzeň 3 a spolek Pěstuj prostor, z. s.

Lucie Hůrková

Zdroj: UMO Plzeň 3, 1.6.2016

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme