Škarda: Projekt Šance pro vnitroblok pokračuje

16. 3. 2016

Obyvatelé vnitrobloku mezi ulicemi Majerova, Raisova, Dvořákova a Politických vězňů v Plzni se dočkají inspirativních návrhů na úpravu tohoto prostranství od tří architektonických ateliérů. Rada Městského obvodu Plzeň 3 napodruhé schválila pokračování projektu Šance pro vnitroblok a přípravu vyzvané architektonické soutěže ve formě paralelního zadání. Původně Rada hlasovala i o variantě otevřené dvoukolové soutěže, ta však neprošla. Na stole byl také návrh na zadání prací vybranému architektovi napřímo – tzv. „z ruky“. Na soutěž naváže setkání architektů s občany, příprava projektové dokumentace a samotná realizace návrhu.

Rada jednala o několika možnostech, jak v projektu pokračovat. Námi upřednostňovaný návrh na otevřenou architektonickou soutěž neprošel z několika důvodů. Jedním z argumentů bylo, že zhruba třetina vnitrobloku prošla před rokem a půl rekonstrukcí ze strany Správy veřejného statku města Plzně a v této části nelze nyní provádět žádné větší úpravy,“ říká místostarosta MO Plzeň 3 Radoslav Škarda.

Situaci komplikuje i výskyt soukromého pozemku uprostřed vnitrobloku. Ten byli v minulosti nuceni přikoupit obyvatelé jednoho z domů v Raisově ulici ke svým bytům a nyní se ho, částečně pochopitelně, zdráhají městu Plzni prodat.

Radní se obávali, že by soutěž s takovýmito výraznými omezeními nebyla pro architekty příliš zajímavá. Jako nejpádnější důvod se však během rozhodování nakonec ukázala finanční stránka věci – příprava vyzvané soutěže pro tři architektonické týmy vyjde zhruba na polovinu než organizace velké dvoukolové soutěže, a to rozhodlo,“ vysvětluje Škarda.

Spolek Pěstuj prostor, který projekt organizuje, nyní začne ve spolupráci s obvodem soutěž připravovat. Vyhlášena by měla být v květnu či červnu tohoto roku. Výsledky pak budou známy na podzim. Jako podklad pro zadání soutěže poslouží dokument Výstup z besed a dotazníkového šetření.

Máme radost, že se radní postavili k projektu čelem a nerezignovali na svou zodpovědnost vůči občanům, kteří se ze své dobré vůle a ve svém volném čase aktivně zapojovali do přípravných besed i dotazníkového šetření. Některé členy rady velmi zajímaly názory obyvatel na řešení prostranství, nechtějí totiž investovat do sporného projektu,“ říká architekt Marek Sivák ze spolku Pěstuj prostor a dodává: „Stávající stav vnitrobloku sice skýtá pro architekty částečné omezení, ti však mohou do svých návrhů zakomponovat i vizi, jak by se měl vnitroblok rozvíjet za deset či dvacet let, nemusí se omezovat pouze na dnešní situaci.“

Miroslav Knotek

Zdroj: novinky.cz, 16. 3. 2016

Štítky
Osobnosti: Radoslav Škarda