Škarda: Diskuze o podobě vnitrobloku pokračuje

12. 10. 2015

V květnu letošního roku se vedení Městského obvodu Plzeň 3 a členové spolku Pěstuj prostor poprvé sešli s obyvateli vnitrobloku mezi ulicemi Raisova, Majerova, Politických vězňů a Dvořákova.

Toto veřejné projednávání mělo jediný cíl, a to prostřednictvím názorů místních obyvatel zjistit, jak borský vnitroblok revitalizovat, co zde změnit, a co naopak zachovat.

Během druhé besedy, která se konala první zářijový týden, bylo s občany prodiskutováno několik nejzásadnějších témat vzešlých z prvního setkání.

Jako nejdůležitější se ukázala dohoda na množství ploch ponechaných pro auta nebo pro zeleň a řešení problematiky výkupu soukromého pozemku v části vnitrobloku. Samotné návrhy občanů jsme rozdělili do dvou kategorií podle toho, zda se na nich občané shodli či nikoli. Právě ty vyžadují další diskusi,“ vysvětluje architekt Marek Sivák ze spolku Pěstuj prostor.

Většina obyvatel si na diskusích například přála více míst určených pro děti, vybudování chodníčků od parkoviště, či instalaci více laviček. Naopak další diskusi si vyžádá oplocení dětského hřiště, umístění ohniště nebo grilu nebo rekonstrukce sušáků na prádlo. Nejsložitějším tématem je pak řešení dopravy, které je konzultováno s dopravním inspektorátem.

Obyvatelé mají nyní až do 7. října možnost vyjádřit své představy o rekonstrukci prostřednictvím mapových dotazníků, které jim byly doručeny do domů. V rámci jednotlivých vchodů mohou navrhnout například rozsah ploch zeleně či parkování, nebo umístění jednotlivých prvků vybavenosti,“ říká místostarosta Radoslav Škarda.

Vyhodnocování map proběhne kvantitativně. Na základě odpovědí občanů vzniknou zóny, které jsou bez rozporů, a případně zóny, kde shoda nenastala. O těchto sporných místech se pak bude diskutovat na posledním setkání.

Závěrečná beseda v této fázi projektu se bude konat 13. října od 17:30, kdy s občany prodiskutujeme výsledky dotazníkového šetření a sporné body,“ dodává místostarosta Škarda.

Zdroj: novinky.cz, 9. 10. 2015

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme