Přestaňme se vymlouvat

25. 2. 2013

11. února vyšel v Plzeňském deníku rozhovor s krajským radním pro zdravotnictví Václavem Šimánkem (ČSSD). Jako zástupce TOP 09 v Plzeňském kraji a první náměstek ministra zdravotnictví musím říci, že ve mně jeho odpovědi vyvolávají smíšené pocity.

Nejprve začnu pozitivně. Sice je naším úkolem, jakožto krajské opozice být kritický k výkonu jednotlivých radních, je však milým zjištěním, že v myšlení pana doktora Šimánka došlo k určitým posunům. Především se jedná o jeho přiznání faktu, že nelze navěky udržovat nemocnice, kterým lidé nevěří a do nichž se odmítají chodit léčit. TOP09 již před volbami zastávala ten názor, že o existenci nemocnice musí rozhodovat především pacienti. Proto jsme na Ministerstvu zdravotnictví zavedli úhradový systém tzv. DRG, v rámci něhož již dnes peníze putují do nemocnic podle toho, kolik a jak těžkých případů léčí.

Smutným faktem nicméně zůstává, že ČSSD před nedávnými volbami jasně odmítala restrukturalizace a ve volební kampani občany strašila nedostupností péče. Teď po volbách se ukazuje, že ekonomická realita nutí radní za ČSSD naslouchat racionálním argumentům. Chtělo by se tedy říci: „Pozdě, ale přece."

V textu se ale objevuje nefér kritika tzv. úhradové vyhlášky, kterou vydává Ministerstvo zdravotnictví a která slouží k určení úhrad poskytovatelům zdravotních služeb, pouze pokud se nedokážou s pojišťovnami dohodnout sami. Jak vyplývá z odpovědí pana radního, k dohodě o úhradách Zdravotnický holding Plzeňského kraje zřejmě dospět nedokázal, a proto se budou řídit výše zmiňovanou vyhláškou.

Nemá smysl zastírat, že stejně jako ostatní sektory i zdravotnictví bylo postiženo krizí a vyhláška je proto obecně restriktivní. Pokud však existuje nějaký segment, který nemá důvod ke stížnostem a byl naopak velmi zvýhodněn, pak jsou to krajské nemocnice.
Krajské a obecně menší nemocnice si již přibližně deset let stěžují, že nedostávají za stejné výkony zaplaceno tolik jako například nemocnice fakultní. Úhradová vyhláška pro rok 2013 přitom srovnává úhrady mezi jednotlivými poskytovateli nejvíc ze všech zatím vydaných vyhlášek. Je proto velmi pravděpodobné, že většina krajských zařízení dostane za jednotlivé případy zaplaceno více než v roce minulém.

Výmluvy na úhradovou vyhlášku proto jen těžko mohou ospravedlnit hospodářské výsledky krajských nemocnic. Pan radní by se měl nyní dle mého názoru zaměřit na racionalizaci provozu, na systém nákupů léků a v neposlední řadě na fungování a analýzu vytíženosti jednotlivých pracovišť. Ve fakultních nemocnicích, včetně té plzeňské, se díky tomu podařilo dosáhnout nemalých úspor. Nevidím důvod, proč by to neměl zvládnout i Plzeňský kraj.

Marek Ženíšek
1. náměstek ministra zdravotnictví

Zdroj: 25.2.2013 | Plzeňský deník | Strana 3 | Plzeňsko | Marek Ženíšek | Reakce na rozhovor

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme