Plzeňský centrální obvod dotacemi podpoří obecně prospěšné činnosti

12. 2. 2015

Městský obvod Plzeň 3 vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze svého rozpočtu, a topodporu rozvoje činností nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru. „Žádosti mohou lidé podávat na zveřejněném jednotném formuláři prostřednictvím podatelny našeho úřadu do 31. března,“ uvedl starosta centrálního obvodu Radislav Neubauer.

Žadatelem o poskytnutí dotace z rozpočtu MO 3 mohou být fyzické a právnické osoby, občanská sdružení, příspěvkové organizace, nadace a další organizace, které působí na území MO Plzeň 3 nebo realizují projekty na území MO 3, nebo svými aktivitami na území města Plzně doplňují a podporují projekt EHMK 2015.

„Účelem dotace může být například vzdělávací a kulturní akce, volnočasové aktivity, sociální služby, prevence kriminality, programy zaměřené na práci s rizikovými skupinami, životní prostředí nebo integrace cizinců,“ vyjmenoval Radoslav Škarda, I. místostarosta MO Plzeň 3. Podrobné informace, formulář a další užitečné informace lze nalézt na webových stránkách MO Plzeň 3. zde

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Jiří Pospíšil:Politika bez silných politických stran vede k oligarchům a totalitě.
Děkujeme