× Pojďte do toho s námi.

Plzeň vyzývá občany k vyplnění Názorové mapy dopravy

29. 3. 2021

Chybí cyklostezka, chodník? Nejezdí autobus? Plzeň vyzývá občany k vyplnění Názorové mapy dopravy

V rámci přípravy Strategie udržitelné mobility Plzeňské metropolitní oblasti ITI spustil Útvar koordinace evropských projektů města Plzně Názorovou mapu dopravy pro celou Plzeňskou aglomeraciObčané do ní mohou zaznačit problémová místa, a to jak přes mobil, tak i počítač. Sběr odpovědí začal v březnu 2021 a potrvá do poloviny dubna. Názorovou mapu dopravy mohou zájemci vyplnit na webu: https://sump-iti.plzen.eu.

„Díky Názorové mapě dopravy mohou občané i návštěvníci Plzně a okolních měst a obcí spadajících do Plzeňské metropolitní oblasti ITI, jež zahrnuje 108 obcí, v nichž žije na 300 tisíc obyvatel, upozornit na nebezpečná a nepřehledná místa, chybějící chodníky nebo cyklostezky, problémy s parkováním, nedostupné zastávky, špatně navazující spoje či zdržení na cestách,“ vysvětlil primátor města Martin Baxa.

Dopravní problémy nemusejí být spojené jen se samotnou Plzní, ale lze vložit podněty i z okolního regionu, který je ohraničen městy Rokycany, Přeštice, Dobřany, Nýřany a Třemošná.

„K jednoduchému formuláři Názorové mapy dopravy jsme připojili ještě několik otázek o obvyklém cestování a jeho proměně za posledních pět let. To umožní týmu, který připravuje novou strategii, lépe pochopit změnu potřeb mobility pro různé účely, jako jsou cesty do práce, do školy, za nákupy nebo volným časem. Vyplnění této části je ovšem volitelné. Počet podnětů není nijak omezený,“ uvedl ředitel Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně Erich Beneš.

Cílem Strategie udržitelné mobility Plzeňské metropolitní oblasti ITI je zlepšení dopravního plánování v širším okolí města Plzně, kterému chybí společná vize. „Stejně tak chceme překonat společně administrativní a kompetenční bariéry měst a obcí, dopravců i investorů. Do přípravy strategie zapojujeme občany i soukromý sektor. Při tvorbě strategie samozřejmě zohledňujeme dopady dopravy do životního prostředí, urbanismu i sociální oblasti,“ řekl náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule a připomněl: „Plzeňská metropolitní oblast ITI pokrývá sice jen 22 procent plochy Plzeňského kraje, žije zde ale více než polovina jeho obyvatel, což koncentruje nároky na kapacitu a spolehlivost dopravní sítě, jak v osobní automobilové, hromadné i cyklistické dopravě.“

Město Plzeň již před pěti lety schválilo svou vizi pro udržitelnou mobilitu – Plán udržitelné mobility Plzně a průběžně ji naplňuje. „Zaměření tohoto plánu ovšem dostatečně nepokrývá velkou spádovou oblast v oblasti ITI, kde je také potřeba zlepšit cestování za prací nebo do škol. Nová strategie tedy rozšiřuje principy udržitelné mobility za administrativní hranice krajské metropole a současně přináší podněty pro aktualizaci samotného plánu pro Plzeň,“ dodala Jana Pachmannová, projektová manažerka Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně.

Zadavatelem Strategie udržitelné mobility Plzeňské metropolitní oblasti ITI je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně. Na úrovni Plzně a Plzeňského kraje jsou zapojeny všechny organizace, které se plánování dopravy věnují, spolu se zástupci Správy železnic a Ředitelství silnic a dálnic České republiky.

Adriana Jarošová

https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/chybi-cyklostezka-chodnik-nejezdi-autobus-plzen-vyzyva-obcany-k-vyplneni-nazorove-mapy-dopravy.aspx?fbclid=IwAR34vzPGNDZ4QtPWPEcr5Qn7pMw0fNDpJAXlq5RhWgiB93oZRKDEU-2AGi4

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Michal Vozobule

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 PLZEŇSKÝ KRAJ

Prešovská 201/4
301 00 Plzeň

info@plz.top09.cz
telefon: +420 602377809

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Eva Šafránková

eva.safrankova@top09.cz

telefon: +420 602377809

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2021  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme