Plzeň si připomněla 102. výročí vzniku Československa

3. 11. 2020

Plzeňské oslavy 102. výročí vzniku Československa, jež bylo založeno 28. října 1918, poznamenala přísná bezpečnostní opatření kvůli pandemii koronaviru. Z řady akcí, jež původně město Plzeň plánovalo, se ve středu 28. října uskutečnil pouze krátký pietní akt na náměstí T. G. Masaryka, kde plzeňský primátor Martin Baxa a jeho náměstek Michal Vozobule položili bez účasti veřejnosti květiny k Památníku národního osvobozeníPrimátorův připravený, avšak nevyslovený projev, zveřejňujeme v totmo ve článku.

28. říjen 2020: (neuskutečněný) projev primátora města Plzně

 

Vážení spoluobčané, milé Plzeňanky a milí Plzeňané! 

 

Uvědomuji si palčivě, že dnešní připomenutí 102. výročí založení našeho samostatného československého státu je zatlačeno do pozadí vzhledem k neustále a nebezpečně se rozrůstající koronavirové pandemii.

 

Nemohu v této souvislosti nevzpomenout slova Václava Havla, který ve svém prvním novoročním projevu řekl, že „naše země nevzkvétá“. Ano, v této době skutečně nevzkvétá - a jak by také v této situaci mohla. Pandemie převrací naše ustálené životní zvyklosti a kvůli zavedeným restrikcím ničí živobytí mnoha z vás. Co však hůře, tento virus ničí a nemilosrdně ukončuje i životy našich blízkých, známých, našich spoluobčanů. Ano, nacházíme se v těžké situaci, ve které si nejsme ani jisti, jak dlouho potrvá, kdy se nám podaří tuto pandemii zvládnout a do jaké míry a v jaké podobě bude nadále ovlivňovat naše životy.

 

Přesto všechno se domnívám, že stojí za to si připomenout toto výročí, neboť vznik samostatného Československa na troskách rakousko-uherské monarchie je fundament, o který se dodnes opíráme. Fundament, který dodnes formuje naše životy už jen tím, že jsme občané samostatného státu, ke kterému se vztahujeme a cítíme svou přináležitost a který je naším domovem.

 

A to i přes skutečnost, že dnes již ve své původní podobě neexistuje a že za celou dobu svého trvání prošel tolika těžkými zkouškami, kdy byla jeho samostatnost zničena, ať už během nacistické okupace či v období komunismu, ve kterém jsme se stali pouhým satelitem Sovětského svazu. To vše jsme nakonec přestáli. S mnoha hlubokými jizvami, s mnohým utrpením a mnohými oběťmi. Ale od roku 1989 jsme opět svobodným, demokratickým a samostatným státem, ve kterém si jeho občané svobodně volí jeho podobu a fungování.

 

A tento stát je dnes, po mnoha letech, opět vystaven opravdu těžké zkoušce. Na jedné straně přicházejí striktní vládní opatření, na straně druhé stojí osobní zodpovědnost každého z nás za svůj život a za životy a osudy našich spoluobčanů, které závisejí na tom, zda budeme poctivě základní a vlastně životně důležité zásady dodržovat.

 

A v souvislosti s tímto i v souvislosti s výročím založení našeho státu si dovolím ocitovat slova našeho prvního prezidenta, T. G. Masaryka, která považuji za velmi vhodná v této situaci připomenout: 

 

Demokracie není pouze formou státní, nýbrž také metodou všeho veřejného a soukromého života, je názorem na život; podstata demokracie je shoda lidí, jejich mírné obcování, láska, lidskost. Úspěšná politika, domácí i zahraniční, uvědomělé politické vedení předpokládá souhlasnost občanů v hlavních názorech a v hlavním směru politického počínání. Stát není jen mechanismem, politika není jen dovednou správní a diplomatickou technikou, stát je spolčením občanů na rozumových a mravních základech. Opravdové demokracii nestačí instituce, ona potřebuje lidí, lidí živých, tedy lidí věřících v poslání svého státu a národu, lidí spojených ideou; naší demokracii nestačí pouze technické školení úřednictva a vojska, naše demokracie je mravním úkolem životním nejen úředníků a vojáků, nýbrž všech rozmyslných občanů a občanek a v prvé řadě zástupců občanstva, jeho vůdců.“

 

Vím, že naše společnost je dnes velmi rozpolcena a že v mnoha lidech panuje nedůvěra vůči státu, jejíž příčiny jsou mnohdy nanejvýš důvodné. Ale právě proto jsem si dovolil připomenout slova T. G. Masaryka. Totiž, že zodpovědnost za život společnosti, za život nám blízkých i nám neznámých lidí má každý z nás. Je to naším mravním úkolem a projevem naší lidskosti, o které mluvil Masaryk. Od každého z nás se odvíjí podoba našeho státu i to, jak zvládneme současnou krizi.

 

Jsem přesvědčen, že jedině naší zodpovědností, naší lidskostí nakonec tuto pandemii společně zvládneme. A naplníme tak slova T. G. Masaryka a jeho ideály, na kterých bylo Československo založeno. Bylo by to tou nejvhodnější „oslavou“ výročí jeho založení.

 

Vám všem přeji hodně zdraví a mnoho štěstí!

 

Martin Baxa, primátor města Plzně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Fialová

https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/plzen-si-pripomnela-102-vyroci-vzniku-ceskoslovenska-pietnim-aktem-bez-ucasti-verejnosti.aspx

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme