Plzeň má aktualizovaný standard komunikací

15. 7. 2020

Rada města Plzně schválila 29. června 2020 aktualizaci Plzeňského standardu komunikací (PSK) s platností od 1. září 2020.

Od září se mění některé podmínky pro provádění výkopů a zásypů rýh inženýrských sítí, upravena byla kapitola týkající se oprav, rekonstrukcí a výstavby nových vozovek a chodníků, byly stanoveny jednoznačné podmínky, za kterých je přípustné předání nových komunikací do majetku města. Dále byly doplněny požadavky na stínění veřejného osvětlení (omezení rušivého oslnění), nově byla zařazena kapitola týkající se dopravního značení, byly upřesněny některé návrhové parametry komunikací s provozem autobusů a trolejbusů s cílem zlepšit podmínky pro provoz městské hromadné dopravy, byly doplněny požadavky na zasakování a retenování srážkových vod.

Nově byla zpracovaná kapitola týkající použití recyklovaných materiálů do konstrukcí vozovek s důrazem na podporu recyklace stavebních materiálů, jelikož je jejich recyklace jedním z důležitých nástrojů pro zachování udržitelného rozvoje a při správném způsobu použití jsou recyklované materiály stejně hodnotné jako materiály standardní. Využívání recyklovaných materiálů správným způsobem není na úkor kvality stavebních děl. Na území města Plzně bude nově použití recyklovaných materiálů při výstavbě a opravách vozovek doporučeno za předpokladu, že veškeré recyklované materiály splní požadavky příslušných norem.

Aktualizovaný Plzeňský standard komunikací naleznou zájemci na webu Správy veřejného statku města Plzně: www.svsmp.cz/komunikace-a-mosty/plzensky-standard-komunikaci/plzensky-standard-komunikaci-4.aspx.

 Adriana Jarošová

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme