Plzeň dá na úpravu parků přes 50 milionů

28. 2. 2020

Čtyři projekty za více než 50 milionů korun, které počítají s úpravami plzeňských parků a rekreačních míst, má letos v plánu západočeská metropole. Prostřednictvím své Správy veřejného statku města Plzně odstartuje práce na rozšíření parku Zemník na Košutce za 18,5 milionu korun, dokončí úpravy Parku U Ježíška za 15 milionů korun, zrealizuje druhou etapu obnovy Lochotínského parku za 13 milionů korun a jedenáct milionů korun dá také na obnovu víceúčelové nádrže v Červeném Hrádku.

„Letos zahájeným projektem bude Park Podzemník, jenž se týká rozšíření parku Zemník na Košutce západním a severozápadním směrem. Jde o jednoduché, přírodně krajinářské úpravy s vybaveností pro krátkodobou rekreaci obyvatel velkého košuteckého sídliště. Při tvorbě projektu jsme vycházeli ze spolupráce s veřejností, kdy se uskutečnila dvě setkání komunitního plánování. Projekt bude dokončen v polovině příštího roku,“ přiblížil primátor Martin Baxa.

V parku budou vybudovány cesty pro pěší, jejichž trasy respektují současné pěší tahy v území, v plánu jsou drobné modelace terénu, jednoduché prolézačky pro děti z klád a špalků a hřiště pro výcvik psů s kladinami a překážkami. „Doplněn bude jednoduchý mobiliář k posezení a piknikování. V prostoru bývalého hřiště BMX, tedy v terénní sníženině, vznikne jednoduché hřiště – plácek na hraní míčových a jiných her. Na vyvýšeném místě se vzrostlou borovicí lesní bude upravena vyhlídka,“ doplnil náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Pojetím se bude nově plánovaná část parku podobat Parku na přání Zemník, který byl zrealizován společně s veřejností v letech 2001 až 2002, veškeré úpravy budou provedeny z přírodních materiálů, kdy vzniknou kamenné zídky, mlatové cesty a využit bude mobiliář ze dřeva a kamene. „V parku budou vysazeny stromy a keře, založeny trávníky. Celkové náklady stavby jsou 18,5 milionu korun s DPH,“ uvedla Andrea Fojtíková, náměstkyně Správy veřejného statku města Plzně.

Kromě investic do Parku Podzemník půjdou letos peníze také na dokončení projektu v Parku u Ježíška, který se týká cesty z Mikulášského náměstí. „Projekt upravuje používané pěší propojení mezi Mikulášskou ulicí a nivou řeky Radbuzy jižně od areálu Mikulášského hřbitova. Cesta se napojí na stávající stezku pro pěší a cyklisty podél řeky. Úpravy budou spočívat ve vybudování rampového schodiště, které překonává výšku 11,5 metru na délce 82,5 metru. Podél rampového schodiště bude vystavěna  opěrná zídka, nově bude průchod osvětlen veřejným osvětlením,“ přiblížila Andrea Fojtíková. Součástí jsou i sadové úpravy, pořízení mobiliáře i prolézačky pro děti. Stavba byla zahájena vloni.

Letos v listopadu by také měla být dokončena druhá etapa obnovy Lochotínského parku. „Jedná se o pokračování v celkové revitalizaci Lochotínského parku v návaznosti na obnovu jeho první části parku, která proběhla v roce 2015. Projekt obnovy zahrnuje pěstební zásahy a úpravy stávající zeleně, nové výsadby stromů, regeneraci a znovuzaložení travnatých ploch, květinové záhony, zavlažovací systém, úpravu veškerých parkových cest a zpevněných ploch, tůň na zachycení srážkové vody, doplnění mobiliáře, informačního systému, veřejného osvětlení, dětských prvků i fit prvků pro dospělé,“ přiblížil náměstek Michal Vozobule. Část parku nad Lochotínským pavilonem bude realizována až po ukončení stavby retenční nádrže Vinice. Související investicí bude položení kanalizačního potrubí podél retenční nádrže Vinice, jež má v budoucnu sloužit pro převedení dešťových vod z oblasti Vinic a Kopeckého pramene do parku a dále do nivy Mže. Náklady na projekt jsou 13 milionů korun.

Dalším z projektů, který ovlivní vzhled Plzně, se týká obnovy stávající víceúčelové nádrže v Červeném Hrádku. Nově budou opevněny břehy nádrže, vybudovány nové terasové stupně k posezení na břehu a možné vstupy do nádrže. Projekt zahrnuje také vodohospodářské objekty – odběrné místo pro sbor dobrovolných hasičů, usazovací nádrž, obtok víceúčelové nádrže, nátok do nádrže. „Kromě úprav vodní nádrže se připravuje také revitalizace jejího okolí, v plánu je nové sportovní hřiště po míčové hry, umístění fit prvků, mobiliáře. Kolem vodní nádrže povede cesta pro pěší. Do projektové dokumentace byly zapracovány i některé požadavky místních obyvatel,“ doplnil Michal Vozobule. Tři miliony korun půjdou na projekt letos, osm milionů korun v příštím roce.

Eva Barborková

Galerie
Štítky
Osobnosti: Michal Vozobule
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme