Plachetnice s kornoutkem nabírá správný vítr

8. 4. 2011

Jak vyplývá z dnešního tiskového prohlášení společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., investora projektu spalovny komunálního odpadu (ZEVO) v Chotíkově u Plzně, padlo dobrovolné rozhodnutí požádat dodatečně o posouzení vlivu tohoto projektu na životní prostředí dle metodiky tzv. "velká EIA". Úřad Plzeňského kraje již projekt posoudil z hlediska vlivu na životní prostředí pouze ve zkráceném procesu takzvaná "malá EIA", kdy konstatoval, že projekt není třeba detailně posuzovat. TOP 09 vítá tento krok, který je nejen vyjádřením důvěry investora vlastnímu projektu, ale v budoucnu může být odpovědí jak kritikům, tak vyloučí případné pochybnosti související s rozdílnou metodikou EIA dle práva EU a českých zákonů. A to je ve vztahu k plánované dotaci ve výši až 800 milionů Kč ze strukturálních fondů nadmíru důležité.

Jsme rádi, že v takto významném projektu budou důsledně zodpovězeny všechny otázky a vypořádány všechny vznesené připomínky k případným vlivům na životní prostředí. Energetické využití odpadu jeho spalováním je alternativou ke klasickému skládkování, které si teprve musí získat plnou důvěru veřejnosti. Právě kroky nad rozsah zákona k jejímu získání přispějí. Tento krok reflektuje předchozí kritiku ze strany TOP 09 Plzeňského kraje a je v souladu s jejím voláním po odpovědném přístupu. Věříme, že i další diskuse k projektu ZEVO bude vedena ve stejně otevřeném duchu.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme