Plachetnice s kornoutkem by mohla nabrat falešný vítr

18. 3. 2011

Projekt spalovny komunálního odpadu (ZEVO) v Chotíkově u Plzně postoupil do další fáze, kdy bude usilovat o vydání územního rozhodnutí. Kromě mohutné kampaně vedené ve prospěch spalovny, mimo jiné zveřejněním její architektonicky odvážné podoby, se objevují i nezanedbatelné chyby v otevřenosti směrem k občanům.

TOP 09 se znepokojením sleduje vývoj okolo posouzení vlivu tohoto projektu na životní prostředí tzv. EIA. Úřad Plzeňského kraje udělal projektu medvědí službu, když projekt posoudil z hlediska vlivu na životní prostředí pouze ve zkráceném procesu tzv. "malá EIA". Tvrzení, že bylo postupováno v souladu se zákonem a v souladu s metodikou EIA zde neobstojí. Posuzovatelé samozřejmě měli možnost zvolit kompletní posouzení vlivů na životní prostředí v rámci EIA (rozhodnutí vždy náleží posuzovateli v rámci nálezu ve zjišťovacím řízení) a tím vyjádřit určitý respekt nejen k námitkám občanů a ekologických hnutí, ale také k požadavkům Krajské hygienické stanice a Inspekce životního prostředí (ty lze z aktivismu podezírat jen těžko). Zjednodušený závěr - projekt "nebude mít významný vliv na životní prostředí" tak předurčuje další kroky všech odpůrců. Projekt bude napadán ve všech následujících stupních a díky tomu může být ohroženo získání dotací ze strukturálních fondů EU. Přitom kompletní posouzení mohlo dát všem relevantní odpovědi a do budoucna tak projektu zajistit hladké získání stavebního povolení a veřejnou podporu. Velká EIA by navíc byla zvládnutelná v termínech nutných pro získání dotace. „ TOP 09 od začátku požadoval širší diskusi nejen o konečné kapacitě spalovny, jejím umístění a použité technologii, ale o všech dalších vlivech na její okolí „ doplňuje zastupitel za TOP 09 Tomáš Jílek nominovaný za stranu do dozorčí rady Plzeňské teplárenské, a.s., která projekt připravuje. "Právě velká EIA mohla odpovědět na řadu sporných otázek. Zvolený postup může jinak dobře připravenému projektu uškodit nejen v očích veřejnosti, ale získaná časová úspora se v budoucnu může snadno rozplynout v nekonečných odvoláních a žalobách. Věříme, že nám koalice dá větší prostor k diskusi alespoň v rámci řídících orgánů Plzeňské teplárenské. Zatím nebyla ochota diskutovat o těchto strategických projektech příliš velká," dodává Jílek.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme