ODS a ČSSD rozdávala k Vánocům gulášovku i výpovědi

4. 1. 2012

Konec roku 2011 se na úřadu městského obvodu Plzeň 3 rozhodně nenesl v duchu svátků radosti, štěstí a pohody. Jako vánoční dar dostalo totiž několik zkušených úředníků po mnoha letech práce výpověď.

Oficiálním důvodem jsou audity provedené v posledních třech letech v celkové částce 2 500 000 korun. Personální obsazení úřadu je čistě na politickém a úřednickém vedení úřadu, avšak formu a načasování musíme komentovat. Za nevhodné a velmi necitlivé považujeme oznámení této nepříjemné skutečnosti zaměstnancům den před Vánoci a navíc v době, kdy se vedení obvodu veřejně prezentuje jako sociálně citlivé a rozdává potřebným gulášovou polévku na vánočních trzích. „Pokud má úřad fungovat jako profesionální organizace, nelze podle mého názoru šířit mezi zaměstnanci atmosféru strachu a nervozity. To se musí zákonitě projevit na službě občanům,“ říká Radoslav Škarda, předseda Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3.

Situace na ÚMO Plzeň 3 se ale především zdá být nepřehledná. V posledních 6 měsících došlo k výrazným a náhlým personálním změnám ve vedení jednotlivých odborů. Většina vedoucích úředníků byla vedením odboru pouze pověřena a nebylo vypsáno výběrové řízení na pozice vedoucích. Tak dochází k situacím, kdy zásadní odbory jako je majetkový nebo organizační jsou obsazovány dle vůle politického vedení nikoliv standardní cestou výběrového řízení. „Na všechny úřednické vedoucí pozice by mělo být vypsáno řádné a otevřené výběrové řízení,“ konstatuje zastupitelka Eva Šafránková (TOP 09). Předseda zastupitelského klubu TOP 09 Pavel Podaný doplňuje: „Pro fungující a transparentní úřad musí být struktura úřadu přehledná a personál stabilní. Jednat pokaždé s jiným člověkem důvěru nevzbuzuje. Zvláštní mi především připadá, že na takovéto personální politice se podílí i ČSSD, která o sobě často prohlašuje, že je sociálně citlivější.

klub zastupitelů TOP 09 ZMO Plzeň 3