Občané diskutovali s vedením třetího plzeňského obvodu o podobě vnitrobloku

4. 6. 2015

V úterý 26. května proběhlo pilotní setkání k projektu Šance pro vnitroblok, kterým chce Městský obvod Plzeň 3 a spolek Pěstuj prostor iniciovat zlepšení tohoto unikátního poloveřejného místa.

Diskutovat o vnitrobloku mezi ulicemi Majerova, Raisova, Dvořákova a Politických vězňů v Plzni na Borech přišlo více než 50 obyvatel - po počáteční nedůvěře se celým večerem nesla příjemně konstruktivní atmosféra.

Mezi návštěvníky setkání zpočátku vládla opatrnost. Starostovi městského obvodu byl dokonce předem adresován otevřený dopis s šesti podpisy, ve kterém občané žádali, aby se ve vnitrobloku nedělo nic nad rámec běžné údržby.

Po krátkém představení projektu architektem Markem Sivákem, místostarostou Radoslavem Škardou a sociologem Petrem Matouškem začaly padat otázky o možné podobě tohoto vnitrobloku. Pro účastníky besedy pak zazněla jedna velice důležitá informace, že městský obvod nabízí lidem šanci říci si, co si přejí. Pokud si nebudou přát nic, nebude obvod do vnitrobloku investovat, jak ostatně potvrdil na setkání přítomný starosta Radislav Neubauer. Že jim obvod nedává na výběr ze dvou variant, ale že se ptá od počátku na jejich potřeby.

Obyvatelé pomalu začali mluvit o tom, jak vnitroblok užívají. Zazněly technické i sociální problémy, které současný stav způsobuje, začala probíhat diskuse mezi samotnými obyvateli z jednotlivých domů. Ukázalo se, že největší prioritu má zachování zeleně a travnatých ploch, dosadba nových stromů, vyřešení parkování, umístění dětských prvků a také podzemní kontejnery. Většina z více než tří desítek nápadů bude rozpracována v dalších setkáních.

Chtěl bych přítomným občanům poděkovat, že setkání věnovali svůj čas, protože dnes není samozřejmé se o prostředí kolem sebe zajímat.” uvedl I. místostarosta centrálního obvodu Radoslav Škarda. „Projekt bude nyní pokračovat dalšími besedami, shrnutím výstupů a tzv. paralelním zadáním – vyzvanou architektonickou soutěží,” dodal Radoslav Škarda.

                                                                                                  Miroslav Knotek

Odkaz na článek zde.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme