Nová smlouva zlepší přístup ke zdravotnické záchranné službě v pohraničí

4. 4. 2013

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger a spolkový ministr zdravotnictví SRN Daniel Bahr podepsali v Plzni ve čtvrtek 4. dubna 2013 rámcovou smlouvu, která nastavuje podmínky pro přeshraniční spolupráci obou států v oblasti zdravotnické záchranné služby.

Tato spolupráce výrazně usnadní přístup k této zdravotní službě hlavně v příhraničním území Plzeňského kraje a umožní zásahy výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby jednoho státu na území sousední země. Urychlí se tak například pomoc lidem, kteří se ocitnou v ohrožení života v mnohdy obtížně dostupných území pohraničí," říká 1. náměstek ministra zdravotnictví ČR Marek Ženíšek (TOP 09).

Česká republika a Spolková republika Německo uzavřely Rámcovou smlouvu o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby

Ministři zdravotnictví České republiky a Spolkové republiky Německo Leoš Heger a Daniel Bahr dnes v Plzni podepsali Rámcovou smlouvu o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. Jedná se o první mezinárodní smlouvu v oblasti zdravotnictví, která je se Spolkovou republikou Německo uzavřena. V platnost by měla vstoupit v průběhu letošního roku po splnění vnitrostátních podmínek pro nabytí její platnosti.

Rámcová smlouva vymezuje základní právní rámec pro přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby, umožňuje určité výjimky ze stávající vnitrostátní právní úpravy obou států a zároveň ponechává prostor pro konkretizaci pravidel a podmínek přeshraniční spolupráce oprávněných subjektů, které jsou odpovědné za zajištění zdravotnické záchranné služby v daném území. V ČR se jedná o kraje Liberecký, Ústecký, Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský, v SRN jsou to pak státní ministerstva spolkových zemí Svobodného státu Sasko a Svobodného státu Bavorsko. „Jsem rád, že se nám podařilo zfinalizovat podmínky smlouvy, po které již delší dobu volali zástupci příhraničních krajů. V tuto chvíli mají připravený prostor pro dojednání konkrétních podmínek vedoucích k zajištění co nejlepší péče pro občany, kteří se nacházejí v ohrožení života mnohdy v obtížně dostupných místech pohraničního území," uvedl Leoš Heger, ministr zdravotnictví ČR.

Samostatná ujednání pak budou zpřesňovat podmínky a pravidla organizace a poskytování zdravotnické záchranné služby, stanovení vhodného zdravotnického zařízení, kam bude pacient přepraven, nasazení dopravních prostředků zdravotnické záchranné služby na území druhého státu, postupy pro vzájemnou komunikaci a vyúčtování a úhrady nákladů atd. Předpokládá se, že spolupráce bude reciproční a využívána v těch případech, kdy je to z časového hlediska s ohledem na rozmístění výjezdových základen a odpovídajících zdravotnických zařízení vhodné.

Pokud jde o úhradu přeshraniční spolupráce, budou se primárně aplikovat pravidla právní úpravy Evropské unie v oblasti koordinace sociálních systémů, která stanoví i pravidla úhrady nezbytné zdravotní péče. V ostatních případech by měl být mechanismus úhrad nákladů stanoven na základě domluvy oprávněných subjektů v jednotlivých ujednáních.

Rámcová smlouva teď bude v obou státech procházet vnitrostátním schvalovacím procesem, v případě ČR je nutné schválení oběma komorami Parlamentu ČR a ratifikace prezidentem. V platnost pak vstoupí 30 dní po doručení oznámení o splnění všech vnitrostátních podmínek poslední smluvní stranou.

Česká republika zahájila jednání týkající se nastavení obdobné spolupráce také s dalšími sousedními státy, konkrétně s Polskem a Slovenskem.

Galerie
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme