× Pojďte do toho s námi.

Nekomunistická koalice by prospěla Plzeňskému kraji.

29. 10. 2012

Krajské vedení ČSSD v Plzeňském kraji bude nyní rozhodovat o přímém vládnutí s komunisty. Pravděpodobně kladně, protože při jednání s TOP 09 a Starosty nechtěli zástupci ČSSD diskutovat o rozvoji kraje a o programových záležitostech, ale pouze zástupce TOP 09 a Starostů informovali o tom, že jako nejpravděpodobnější vidí koalici s KSČM. Nevím, jestli si ČSSD uvědomuje to, že právě nyní zásadně přehazuje výhybku v Plzeňském kraji a kraj se vydává na zcela jinou trať, než po jaké jel dosud. Je škoda, že před konečným rozhodnutím nebyly nejprve podrobně prodiskutovány obě varianty směřování kraje, čili koalice demokratických stran – ČSSD, ODS, TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj a koalice ČSSD s KSČM.

Co by programově znamenala koalice ČSSD, ODS a TOP 09 a Starostů pro Plzeňský kraj?

Určitě delší diskusi o prioritách. Zkusme odhadnout, je - li možný základní průnik programů.

Pro ODS a TOP a Starosty je prioritní úsporné hospodaření. Ve všech oblastech rozpočtu kraje lze najít jasné úspory např. v položkách na externí audity, právní služby, zbytné nákupy. Tyto úspory by se vůbec nedotkly služeb pro občany. Určitě by šel snížit počet pracovníků krajského úřadu a zřízených organizací. Bez revoluce, pouze tak, že práce zaměstnanců, odcházejících do důchodu, by se rozdělila mezi zaměstnance stávající. Tím by klesla režie kraje. Není nutné mít uvolněné předsedy výborů a rovněž počet komisí může být menší.

V oblasti školství panovala shoda mezi stranami na podpoře základního školství a v oblasti středních škol se strany shodly, že by nemělo pokračovat další větší slučování, ale spíše úspory provozních nákladů a větší motivace žáků ke studiu technických oborů.

Rovněž na základní prioritě TOP 09 a Starostů - na veřejném projednávání všech koncepcí, záměrů a velkých investic kraje - by byla možná shoda.

V oblasti dopravy by pravděpodobně přistoupily strany na přednostní opravy povrchů rozbitých krajských silnic.

Větší rozdíly by byly v sociální oblasti, kde TOP 09 a Starostové akcentovali hlavně domácí péči o potřebné a terénní služby a ČSSD na druhé straně investice do nových sociálních ústavů. Zde by se ale dalo dojít ke kompromisu, zohledňujícímu oba pohledy.

Určité rozdíly panovaly v oblasti zdravotnictví. Zde žádná strana nechtěla rušit stávající nemocnice, ale ODS a TOP 09 a Starostové požadovali především větší pružnost v reakci nemocnic na zájem či nezájem pacientů o jednotlivé obory.

V oblasti kultury prosazovala ODS stavbu nové galerie a TOP 09 ji podporovala s podmínkou získání investičních dotačních prostředků. Aktivita obou stran by byla v této věci určitě potřebná.

V žádné oblasti, kterou má kraj na starosti, tedy neexistují zásadní rozpory, průnik programů existuje a všechny strany by jistě do řízení kraje delegovali odborně kvalitní zástupce. Kraji by hledání optimálního řešení v každé oblasti velmi prospělo.

Je tedy jen na ČSSD, jestli bez programové diskuse s ODS a TOP 09 a Starosty nastoupí cestu spolupráce se stranou, která má velmi vyhraněné názory na mnohé oblasti v kompetenci kraje, jako je školství, kultura, sociální péče a občanská společnost, se stranou, která se dosud nezbavila mnoha svých extremistických rysů.

ŠTÍTKY

Volby:
2012 zastupitelstva krajů - Plzeňský - 1. Pavel Čížek

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 PLZEŇSKÝ KRAJ

Prešovská 201/4
301 00 Plzeň

info@plz.top09.cz
telefon: +420 602377809

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Eva Šafránková

eva.safrankova@top09.cz

telefon: +420 602377809

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2021  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme