Naxera: Dopravní obslužnost může pomoci vylidňování venkova

7. 5. 2020

1) Jak jste spokojeni s objemem financí do oblasti dopravy v letošním roce (veřejná doprava i investice do oprav silnic)? Měl by tento objem být zachován cca i do příštích let, čili bude i nadále doprava patřit k prioritám v rozpočtu?

Plzeňský kraj vynakládá na oblast dopravy významnou část svého rozpočtu. Důvodem je mimo jiné existence obrovského vnitřního dluhu, který vznikl při převodu části dopravní infrastruktury ze státu na kraj. Považuji proto za nutné výši odpovídající položky rozpočtu zachovat ve stejném objemu a maximalizovat úsilí k získání dalších zdrojů z mimorozpočtových míst IROP, SFDI apod. Kvalitní dopravní obslužnost je totiž jedním z předpokladů rozvoje venkova a zábrana jeho vylidňování.

2) Systém vlakových spojů byl v minulých letech průběžně optimalizován, přibyla spojení na páteřních tratích a terminály zajišťují i návaznost autobusových lokálních linek. Existují přesto ještě nějaká "bílá místa?"

Přestupní terminály jsou klíčem k dobrému dopravnímu propojení. K těm stávajícím by určitě měly přibýt další. Terminál s velkým regionálním významem je připravován v Klatovech, menší v Nezvěsticích a Dobřanech. Vedení měst se snaží projekty kompletně připravit, což vím i z vlastní zkušenosti z Přeštic, ale bez pomoci kraje a evropského financování se to neobejde. Zvýšit rozsah služeb vlakové dopravy v kraji významně pomůže zejména zdvoukolejnění trati na Domažlice a dále do Bavorska. Přínosem by bylo i vybudování druhé koleje z Plzně do Klatov, ta však bohužel mezi priority Správy železnic nepatří.

3) Mají zastupitelé přehled o tom, v jakém stavu je příprava nového dopravce na převzetí autobusových linek? (Nové autobusy, jejich vybavení apod.)

Je mi známo, že zastupitelé oproti veřejnosti žádné informace navíc nemají, přestože by měli rozhodně být informování o detailech celé složité operace, která bude znamenat enormní zásah nejen do veřejné dopravy, ale přímo do života občanů v kraji. Byli prý pouze ujištěni, že příprava probíhá bez komplikací, nové autobusy ponesou logo PK a řidičů je dostatek. Určitým rizikem však pro nás je, že dispečink bude v rukou provozovatele, který tedy bude koordinovat a kontrolovat sám sebe. To nám nedává smysl. Velkým krokem kupředu by naopak mělo být přestupné jednotlivé jízdné, na kterém je kraj domluven s městem Plzní. Doufejme, že bude dodrženo vše slíbené, v červnu vše proběhne bez problémů a realita bude odpovídat očekáváním veřejnosti.

 

4) Zastupitelstvo poměrně jednoznačně schválilo výstavbu západního okruhu - prosím o jakýkoliv eventuální krátký komentář.

Realizace okruhu je nezbytná a významná investice, ale zároveň ukazuje strategickou 15 let starou chybu města, které přípravu této investice ponechalo na sobě a kraji, zatímco stát (disponující daleko většími investičními možnostmi) řeší průtah centrem. Pro kraj jde o velmi nákladný projekt na hranici jeho schopností, který mu odčerpává finanční i organizační kapacity. Občané na tuto stavbu čekají již mnoho let. Doufám, že i díky společnému financování kraje, města a EU se otevření brzo dočkají.

 

Mgr. Karel Naxera, starosta Přeštic, člen Výboru pro dopravu Zastupitelstva Plzeňského kraje

Měsíčník Plzeňský kraj, květen 2020, s. 16 -17

Štítky
Osobnosti: Karel Naxera