Místostarosta Fluxa (TOP 09): Nechte obvody dýchat samostatně. S městem totiž hrozí udušení.

26. 7. 2012

Ekonomický náměstek primátora města Plzně Martin Zrzavecký (ČSSD) řekl, že plzeňské městské obvody musí v rámci svých rozpočtů „začít dýchat s městem“ (Plzeňský deník, 25.6.2012), a proto jim chce vzít několik desítek milionů korun na investice. Zároveň chce v oblasti investic značně omezit i jejich rozhodování.

Plzeňské obvody mohou už v dnešní době prakticky samostatně rozhodovat pouze v několika oblastech. K mnoha důležitým činnostem, které významně ovlivňují život obyvatel obvodu, je nutné mít souhlas „velké“ radnice. Ten se často získává velmi složitě. Obvod si nemůže sám od sebe zažádat o dotace, rozhodovat o majetkových záležitostech a bytové politice, nemůže vydávat vyhlášky, a tím pádem na svém území stanovovat jakákoli pravidla. Také nemá pravomoc rozhodovat o tom, kdo bude ve vedení jeho mateřských škol, do kterých navíc investuje peníze ze svého rozpočtu. „Ke všemu se můžeme vyjádřit, cokoliv můžeme iniciovat, ale konečné rozhodnutí je na orgánech celého města. Ty rozhodují i o tom, jestli se nějakým podnětem z obvodu bude vůbec někdo zabývat,“ říká Fluxa.

Obvody však stále mohou sami ze svého svobodně investovat a stavět. Pokud ale budou prosazeny návrhy prezentované náměstkem Zrzaveckým v posledních dnech v médiích, přijdou o tuto pravomoc. Obvody budou muset o peníze vždy žádat radnici a dovolovat se jí, zda smí stavět to či ono. „Stanou se z nás v podstatě příspěvkové organizace města. A není už téměř žádný důvod, aby existovalo obvodní zastupitelstvo, rada, starosta nebo místostarosta, protože tito volení politici nebudou moci v obvodu svobodně plnit své volební programy v oblasti investic. Nebudeme moci voličům slíbit ani to, že jim třeba opravíme chodník, postavíme nové hřiště pro děti nebo mateřskou školku, když nám radnice tuto pravomoc vezme,“ míní Fluxa. Náměstek Zrzavecký tvrdí, že celoměstské orgány sami zohlední „skutečné“ potřeby obvodů. Je zajímavé, že v případě vyhlášky o regulaci hazardu, která byla projednávána letos na jaře, se ale město obvodů na jejich „skutečné“ potřeby ptalo a na základě toho pak také rozhodovalo.

Místostarosta Fluxa celou záležitost uzavírá ještě z jiného úhlu pohledu: „Kandidoval jsem s jiným volebním programem než pan náměstek. Nechci spolu s městem dýchat za miliardové investice do nového divadla nebo fotbalového stadionu v době, kdy místní komunikace jsou na mnoha místech obvodu polorozpadlé, někde nejsou vůbec, kdy v Božkově a Koterově nemají v 21. století dokončenou kanalizaci, uprostřed Slovan chátrá budova bývalé porodnice a realizace klíčových infrastrukturních staveb je obecně v nedohlednu.

Mgr. Jan Fluxa
1. místostarosta ÚMO Plzeň 2
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme