Miroslav Kalousek v Plzni přivítal jaro a varoval před dluhy

19. 3. 2010
V pátek 19. března zavítal do Plzně poslanec a 1. místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Během celého dne ho doprovázel lídr kandidátky TOP 09 v Plzeňském kraji Jaroslav Lobkowicz a dvojka kandidátky a místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek. Svůj celodenní program zahájili prohlídkou výrobních hal Škoda Transportation a se zájmem si prohlédli Techmania science centrum. To je zcela unikátním muzeem pro popularizaci vědy a výzkumu. „Úloha takovýchto institucí je pro budoucnost naší země naprosto zásadní. Na rozdíl od jiných národů se nemůžeme spoléhat na těžbu surovinového bohatství, neboť ropy i zemního plynu vlastníme pomálu. Co však představuje kapitál, s nímž můžeme prorazit, jsou intelekt a talent nastupující generace. I proto TOP 09 přikládá sféře vzdělání, vědy a výzkumu prioritní význam,“ uvedl Miroslav Kalousek.

Poté následovala přednáška pro studenty Západočeské univerzity na téma „Jak ven z krize.“ V diskusi se pak z mladého publika ozývalo široké spektrum dotazů od témat ekonomických a politologických až k problematice vzdělávání a školství. Miroslav Kalousek označil oblast školství za strategicky významnou z hlediska úspěchu české společnosti v otevřeném konkurenčním prostředí současnosti.  Zároveň argumentoval ve prospěch zavedení systému školného a půjček na univerzitní studium. Pouze tak je dle něho možné zvýšit jeho kvalitu a rozšířit nabídku studijních míst i pro děti ze sociálně slabých rodin. „Renomované expertízy jasně ukazují, jak systémy veřejného vzdělání financované prostřednictvím školného dávají chudým studentům větší šanci vyniknout a dosáhnout na prestižní kvalifikaci než systém, který dosud uplatňuje Česká republika,“ sdělil na obhajobu jednoho z programových bodů TOP 09.

Během tiskové konference Miroslav Kalousek apeloval na nutnost rozlišovat mezi důsledky globální recese a neuváženým nakládání s veřejnými prostředky domácí politickou reprezentací. „Je nejen populistické, ale přímo nebezpečné, že odpovědnost za rostoucí dluhovou zátěž státu a rozpočtový deficit některé strany v zápalu předvolebního boje svalují na tzv. vnější faktory“ zdůraznil bývalý ministr financí. „S výrazným schodkem hospodařily naše vládní garnitury i tehdy, kdy byla jakákoli krize na finančních trzích vzdálenou záležitostí, tedy v období konjunktury,“ připomněl také Kalousek.

Po skončení tiskové konference se Miroslav Kalousek odebral k hlavní poště, kde stejně jako v dalších 11 místech Plzeňského kraje, pořádala TOP 09 akci „Vítání jara s TOP 09“. Kolemjdoucí Plzeňané měli možnost přebrat z rukou 1. místopředsedy TOP 09 dárkovou tašku se symbolem jara – sněženkami.
Tiskové oddělení TOP 09 Plzeňského kraje
V Plzni dne 20. 3. 2010
Galerie