Město už nesmí přešlapovat, ale rozhodnout se

Dotaci na rekonstrukci slovanské porodnice jsme vyjednali, teď je nutné budovu převzít a dát jí novou budoucnost

9. 3. 2012

Plzeň má možnost převzít do svého majetku porodnici v části Slovany a rekonstruovat ji ve prospěch seniorů. Předběžný souhlas s převodem nemovitosti vyjádřilo ministerstvo zdravotnictví a je možné získat dotaci až 100 milionů korun, tedy 75 procent celkové částky na rekonstrukci z rozpočtu ministerstva práce a sociálních věcí. Přesto vedení města už měsíce váhá. Městu tak reálně hrozí, že dotaci nakonec nezíská a přijde o možnost nabídnout služby svým seniorům.

Vyjádření různých městských politiků k možnosti rekonstrukce budovy bývalé porodnice na zařízení pro seniory zejména za pomoci státní dotace, a nebo o možnosti získat budovu do majetku města bezúplatným převodem od státu, jsou nepochopitelná. Pokud totiž nebude žádost na ministerstvo předložena velmi brzy, je možnost získání dotace ohrožena. „Vedení města přešlapuje na místě a rozhodnutí o budoucnosti bývalé porodnice stále oddaluje. Nejedná se státem, nepodalo žádost o dotaci. Čas ubíhá a nelze čekat věčně,“ kritizuje postoj plzeňské radnice místostarosta městského obvodu Plzeň 2 – Slovany Jan Fluxa (TOP 09).

O možnosti získání budovy do majetku města a o státní dotaci totiž začalo už loni v únoru jednat vedení slovanské radnice, a to přímo s ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem (TOP 09) a ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem (TOP 09). Je nutné jednat s oběma těmito resorty, problematika seniorů totiž spadá do gesce ministerstva práce a sociálních věci. Ovšem budova porodnice je také v majetku státu (ve správě Fakultní nemocnice Plzeň), tedy je potřeba jednat s ministerstvem zdravotnictví. „S oběma ministry jsem jednal do června 2011. Jednání byla velice vstřícná a i následná jednání s ministerskými úředníky vytvářela naději, že se s porodnicí po letech čekání konečně něco stane,“ uvádí místostarosta Slovan Jan Fluxa (TOP 09).

Po nalezení vhodného státního dotačního titulu na MPSV, který umožňuje až 75% spolufinancování celé rekonstrukce a po příslibu ministerstva zdravotnictví, že jednání o bezúplatném převodu jsou z jeho strany možná, informoval o tomto městský obvod Slovany vedení města Plzně. Městský obvod na takový velký projekt, i když by byl z části hrazen z dotace, finance v rozpočtu totiž nemá. Proto bylo nutné jednat s vedením celého města. Místostarosta Fluxa k tomu doplňuje: „To bylo v září 2011. Doufal jsem, že nás město uvítá s otevřenou náručí, zejména když jsme našli vhodnou dotaci. Následovalo ale bohužel jen váhání a vyčkávání, které trvá prakticky dodnes. A to jsme nechali ještě spočítat náklady na provoz, které vyšly pro město dobře.

Vedení města Plzně se k celé záležitosti tedy stále ještě oficiálně nevyjádřilo. A čas kvapí. Neexistuje žádné usnesení rady či zastupitelstva. „V médiích se psalo, že úředníci musí spěchat. Je to trochu úsměvné, protože město je s celou věcí seznámeno už od září a teď máme březen. A my se státem jednáme už rok. Kdyby celá věc záležela pouze na nás na Slovanech, už by žádost o dotaci na ministerstvu ležela minimálně půl roku a nikdo spěchat nemusel,“ zakončuje místostarosta Slovan Jan Fluxa.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme