LÉKAŘI PODPORUJÍ KARLA

23. 1. 2013

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. -
ředitel Psychiatrického centra Praha a Centra
Neuropsychiatrických studií v Praze, profesor psychiatrie na 3.
lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, člen Rady vlády
pro výzkum a inovace

Volím Karla Schwarzenberga, protože už nechci osvědčené
oposmluvní dinosaury. Karel Schwarzenberg má diplomatickou zkušenost, umí se hladce pohybovat
v mezinárodních sférách, reprezentoval by nás jménem i rodem, je názorově dosti konzistentní, je
lidský, není nesmyslně „levicový", přitom má skutečné sociální cítění, není agresor ani opilec,
nenadává oponentům do debilů, nebude se nikomu vysmívat ani pro vadu řeči ani pro tělesné
postižení, má zaslouženou reputaci, je svým založením nadstranický, byť de iure nikoliv.

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c. - ředitel
Masarykova onkologického ústavu, předseda České onkologické
společnosti ČLS JEP

Jednoznačně podporuji v prezidentské kampani pana Karla
Schwarzenberga, u kterého je podle mého názoru záruka, že úřad
prezidenta bude vykonávat důstojně, spravedlivě a nestranně.

prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. - primář gynekologickoporodnického
oddělení, Nemocnice Jihlava

Karel Schwarzenberg je pro mne jako lékaře, pedagoga a poslance
zárukou vysokého morálního kreditu, pevných zásad a názorů, vysokého
renomé naší republiky v zahraničí a osobního lidství, což je pro výkon
funkce prezidenta bezpodmínečně nutné. Jeho protikandidát sice
neráčkuje, neusíná a je mu dobře rozumět, ale se svým velkým zastánce
současným prezidentem Klausem spolupodepsal opoziční smlouvu, iniciaci největšího problému
naší současné společnosti: korupce.

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c - bývalý děkan
Lékařské fakulty v HK a náměstek ředitele FN HK
Chci na Hradě presidenta, který bude Českou republiku dobře
representovat doma i v zahraničí a který naváže na tradice TGM a Václava
Havla. Proto budu volit Karla Schwarzenberga!

MUDr. Milan Novák - neurolog a komentátor
Zdravotnických novin

Rád bych viděl na Hradě pana Schwarzenberga, abych se už
nemusel stydět za svou zemi. Aby nás reprezentoval někdo,
kdo není pokřiven vším špatným, co jsme tu museli zažít. Aby
naším prezidentem byl gentleman ze staré školy, muž s
nepochybným morálním kreditem a schopnostmi. Vnímal
bych to jako naději, že se konečně dožijeme nového směřování státu a společnosti.

doc. MUDr. Jan Harrer, CSc. - přednosta kliniky kardiochirurgie FN Hradec Králové a Lékařské fakulty v Hradci Králové, UK Praha

Velmi si vážím vysokého kreditu Karla Schwarzenberga v zemích
uprostřed Evropy. Oceňuji jeho pozitivně vedenou kampaň. I proto
za ním stojím.

prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. - předseda Společnosti
českých patologů ČLS JEP, Fingerlandův ústav patologie,
Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové

Podporuji Karla Schwarzenberga v jeho kandidatuře na
prezidenta ČR z mnoha důvodů. Chci být po dlouhé době opět na
hlavu naší země hrdý, proto doufám, že v přímé volbě zvítězí
skutečný státník evropského formátu, člověk slušný a rovný.

prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc. - přednosta Základny
radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM Praha

Podporuji tímto kandidaturu Karla Schwarzenberga na presidenta ČR.
Považuji ho jednoznačně za lepšího z obou kandidátů.

prof. MUDr. Jiří Horák, CSc. - přednosta I. interní kliniky
3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady Praha

Jednoznačně podporuji kandidaturu pana Karla Schwarzenberga na
prezidenta České republiky. Pan Schwarzenberg kromě toho, že je
noblesní gentleman a politik evropského formátu, vždy hájil zájmy České
republiky a nikdy se nesnížil k ubohostem, které jsou bohužel tak typické
pro českou politickou scénu.

doc. MUDr. Karel Karpaš, CSc. - bývalý dlouholetý
přednosta Ortopedické kliniky FN Hradec Králové

Svůj kladný názor na kandidaturu K. Schwarzenberga mohu
shrnout do těchto bodů:
-vtipný a inteligentní pohled na poltickou situaci, trvale české
občanství a pomoc české otázce v době pobytu v zahraničí,
majetkové zabezpečení bez nutnosti obohacení, neúčast v pochybných "kauzách"

prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D., FETCS - chirurg, vysokoškolský
pedagog

Pan Karel Schwarzenberg by dokázal naši zemi reprezentovat v zahraničí
s patřičným rozhledem. Rozhádanou domácí politickou scénu by zvládal
neméně dobře a s nezbytným nadhledem. A to vše s vlídným úsměvem a
sobě vlastní noblesou. Proto jsem volil a znovu půjdu volit pana
Schwarzenberga.

Prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc. – přednosta
Gynekologicko-porodnické kliniky UK a 1. LF, předseda Masarykova
demokratického hnutí

Jsem rád, že právě mladá generace mohutným vyjádřením sympatií k Vaší
osobě dala najevo, že se s negativními předsudky ohledně uplatnitelnosti
lidí vyššího věku chce rozejít. Byl bych rád, kdyby Vaše nesporné
osobnostní kvality, posílené politickou zkušeností přivedly k volebním
urnám jako Vaše voliče i spoluobčany vyššího věku...
Věřím, že podpora Masarykova demokratického hnutí Vaší volbě, kterou Vám jménem
předsednictva vyslovuji, přesvědčí ostatní spoluobčany o tom, že jste kandidátem navýsost
vhodným!

PhDr. Jana Pekárková - klinický psycholog

MUDr. T. Schwarzenbergová založila počátkem 90tých let v Rakousku
nadaci na pomoc českému zdravotnictví. Díky finanční podpoře z této
nadace jsme na Dětské dialyzačně-transplantační oddělení v Motole
dostali významný finanční obnos. Díky tomu bylo možno
zmodernizovat oddělení a kvalita života našich malých pacientů se
zlepšila. Tehdy jsem měla to štěstí se MUDr. T. Schwarzenbergovou
osobně seznámit. Její neokázalá a upřímná pomoc (a po jejím úraze i
pomoc Karla Schwarzenberga) mě přesvědčily o jejich pěkném vztahu
nejen k naší zemi, ale hlavně k lidem, kteří potřebují pomoc. Proto budu
bez rozpaků volit K. Schwarzenberga.

prof. MUDr. Jiří Kvasnička CSc. - kardiolog, dlouholetý bývalý přednosta I. interní
kliniky FN a LF Hradec Králové a bývalý předseda vědecké rady Interní grantové agentury MZ ČR

Všechno už bylo řečeno: musíme se rozhodnout mezi politikem staré doby a politikem současným.
Snad je dobré dodat, že ten politik minulosti neslibuje nic kromě prezentace svého já. Volme politika,
který je zárukou slušnosti a poctivosti, volme Karla Schwarzenberga.

MUDr. David Marx, Ph.D. - klíčová osobnost ve zdravotnickém managementu a
organizaci zdravotnictví v ČR, ředitel Spojené akreditační komise, o.p.s., proděkan pro studium
a výuku 3. lékařské fakulty UK v Praze

Karla Schwarzenberga pokládám za člověka velkého mravního kreditu a vnitřní integrity, za
člověka, který léta podporoval předlistopadový disent v jeho boji s totalitou, za člověka vzdělaného,
noblesního a sociálně citlivého, za zkušeného politika a bytostného Evropana. Jeho zvolení
prezidentem by podle mne bylo důstojným pokračováním prezidentování Václava Havla. A mě
osobně by na tom potěšilo, že bych se po deseti letech mohl přestat za svého prezidenta a jeho
postoje stydět.

prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc. - zástupce přednosty Radiologické kliniky FN a LF
Hradec Králové, mezinárodně uznávaná osobnost intervenční radiologie

Karla Schwarzenberga jsme jako rodina volili už v prvním kole, tak doufáme, že to vyhraje.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme