Lacyk: Dočká se Bukovec opět přírodního koupaliště?

2. 5. 2016

V říční nivě řeky Berounky, západně od zástavby městské části Bukovec, se již od roku 1936 nachází přírodní koupaliště, napájené místním pramenem. Jak dokládá přiložená dobová fotografie, koupaliště se těšilo v době svého vzniku velké přízni a bylo hojně vyhledáváno a navštěvováno obyvateli nejen Bukovce, ale i širšího okolí, včetně města Plzně. Bohužel sláva tohoto místa postupně uvadala a dnešní stav je původnímu vzhledu přinejmenším velmi vzdálen.

Na obnovu zmíněné lokality myslela studie Útvaru koncepce a rozvoje Magistrátu města Plzně, kterou pod názvem „Revitalizace nábřeží Berounky Plzeň – Bukovec“ zpracovaly Ing. Jana Kohlová a Ing. Zora Rákosová v 12/2011, a která mj. zahrnuje i oblast koupaliště pod místním názvem Na Haltýři. Autorky ve studii uvádějí, že součástí koupaliště bylo v původní podobě i brouzdaliště pro děti a na okraji lesa i šatny pro převlečení, jejichž torzo lze mimochodem v lesním porostu spatřit dodnes. Svah nad koupalištěm býval travnatý a ve svahu vedla cesta k pomníku Jana Husa, jehož vznik je datován do stejného roku jako zahájení provozu koupaliště.

Vzhledem ke skutečnosti, že okolí koupaliště zůstalo dlouhodobě bez údržby, došlo k zarůstání svahu náletovými dřevinami, což dokonce vedlo v roce 1972 k převedení původně zemědělsky obhospodařovaných pozemků na pozemky lesní a rovněž ke změně zemědělského hospodaření na hospodaření lesnické. Zarůstání svahu také zcela zamezilo pohledům do celého údolí řeky Berounky.

Je příjemné konstatovat, že současný stav není lhostejný dnešním obyvatelům Bukovce, kteří mají zájem na obnově tohoto zajímavého místa a kteří vyvíjejí snahu o postupné zlepšení neutěšené situace. Společně s jednotkou dobrovolných hasičů Bukovec se vlastní činností již podíleli na vyčištění koupaliště i na částečné úpravě okolí. Celková kultivace okolí se však neobejde bez podpory městského obvodu, který může pomoci při obnově prostředí na spravovaném území a zároveň být účasten rozšíření nabídky společenských atraktivit na Doubravce.

Václav Lacyk, zastupitel městského obvodu Plzeň 4 za TOP 09

Doubravecké listy, Zpravodaj městského obvodu Plzeň 4, str. 2, únorové vydání, č. 96.

Galerie
Štítky
Osobnosti: Václav Lacyk
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme