Kříž: Klatovy získaly první místo za opravy památek

25. 4. 2016

O své památky a památkové zóny se v Plzeňském kraji nejlépe starají Klatovy. Zástupci města za to převzali ocenění, které bylo udělováno ve Španělském sále Pražského hradu při slavnostním setkání u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel.

Jde o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2015. Akci pořádalo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS, ministerstvem kultury, ministerstvem pro místní rozvoj, Kanceláří prezidenta republiky a Správou Pražského hradu,“ uvedl místostarosta Klatov Martin Kříž.

Hlavní cenu získalo za rok 2015 město Příbor. Ocenění, kterým byl grafický list od Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a finanční částku 100 000 Kč od ministerstva kultury, obdrželi také jednotliví krajští vítězové. Za Plzeňský kraj to bylo město Klatovy.

U našeho města byl oceněn dlouhodobý a systematický přístup k obnově objektů v městské památkové zóně. Město například dokončilo v loňském roce obnovu Hostašových sadů, které se nachází v prostoru mezi vnější a vnitřní hradbou městského opevnění. Z Programu regenerace byla v roce 2015 městu poskytnuta dotace 150 tisíc korun na obnovu dvou kulturních památek,“ sdělil Kříž.

Pro letošní rok ministerstvo kultury poskytne městu příspěvek ve výši 200 tisíc korun. „K této částce přidáváme 100 tisíc korun za první místo v krajském kole. Finanční prostředky jsou využity na částečné pokrytí nákladů na stavební úpravy podlahy ve vestibulu radnice a na opravy soklu a omítek sousedního objektu čp. 63/I,“ dodal Kříž.23.4.2016, Klatovský deník, Klatovsko

Štítky
Osobnosti: Martin Kříž