Kříž: Klatovy jsou památkově zajímavé město

1. 3. 2017

Hlavně pro cestovní ruch jsou přínosem památkové zóny ve městech a obcích Klatovska. Městských památkových zón je na Klatovsku sedm, například v Klatovech tvoří památkovou zónu historické centrum zhruba ohraničené historickým opevněním s výběžky do Vídeňské ulice a na Rybníčky.

„Výhodou je to pro cestovní ruch. Máme památkově zajímavé město, které je pro turisty určitě zajímavější než město, které má na náměstí panelové domy,“ konstatoval klatovský místostarosta Martin Kříž (TOP 09).

Vesnických památkových zón vyhlásilo v roce 1995 na Klatovsku ministerstvo kultury pět, v roce 2004 přibyly Chanovice. „Vesnická památková zóna v Chanovicích zahrnuje zhruba území původní vesnice cca do roku 1960, po kterém nastal poměrně velký stavební rozvoj. Dominantou je kostel, k tomu zámecký areál včetně parku a historická část vesnice, původní zástavba včetně návsi, bývalého pivovaru a zhruba padesáti obytných domů,“ přiblížil rozsah chanovický starosta Petr Klásek.

Pro vlastníky domů v památkových zónách je nevýhodou, že musí dodržovat pravidla památkářů. „Na druhou stranu mají možnost čerpat na opravy svých domů dotace z různých titulů. Od ministerstva kultury, od Plzeňského kraje i od města. Máme program regenerace městské památkové zóny a program podpora oprav objektů v památkové zóně, kde je možné požádat třeba o příspěvek na opravu fasády nebo na výměnu oken ve směru do veřejného prostoru,“ nabídl Kříž.

Zařazení do památkové zóny může pomoci i se získáním dotace na opravu silnice. Když jsme žádali o dotaci na opravy komunikací, památková zóna nám přidala kladné body a my jsme získali velice zajímavou dotaci. Museli jsme samozřejmě respektovat některé náležitosti, třeba že chodník má kamenné obruby a je dlážděn žulovými kostkami, ale já bych to udělal stejně. Jsme v kamenickém kraji a podpořili jsme tak nedaleký kamenolom ve Slatině, kde pracují i naši obyvatelé. Kámen je sice dražší, ale do našeho regionu patří a vydrží několikanásobně déle než beton nebo asfalt,“ uvedl příklad Klásek.

Dalším typem ochrany je krajinná památková zóna.

Na Klatovsku je jediná, Chudenicko. „S památkáři musíme řešit téměř každý větší projekt, ale zatím jsme se vždy domluvili, nemám důvod si stěžovat. Pro turistický ruch je to plus, návštěvnost muzea, Americké zahrady i Bolfánku roste,“ konstatoval starosta Chudenic Martin Dolejš.

Přísnějším typem ochrany je památková rezervace. Ta je na Klatovsku také jediná, vesnická památková rezervace Dobršín.

Památkové zóny Městské: Klatovy, Sušice, Horažďovice, Strážov, Rabí, Kašperské Hory, Velhartice. Vesnické: Břežany, Poleň, Velké Hydčice, Ostřetice, Chanovice, Hradešice; Dobršín (rezervace). Krajinné: Chudenicko.

DAVID KOJAN

25.2.2017 Klatovský deník str. 03 Region

Štítky
Osobnosti: Martin Kříž