Kontroverzní parkovací plochy na Doubravce mohou konečně dojít rozuzlení

9. 11. 2011

Tento čtvrtek (10. 11. 2011) má zastupitelstvo města Plzně jedinečnou možnost schválit realizaci kontrolních sond dlouhodobě kritizovaných parkovišť v Popelnicové ulici ve čtvrtém plzeňském obvodě. Sondy dokáží potvrdit, nebo vyvrátit více než rok trvající pochyby o rozsahu odvedených prací, zda souhlasí skutečně vykonané s fakturovanými. Parkoviště stála celkem 5 292 368, 40 Kč vč. DPH.

Na základě kritiky bývalých zastupitelů Plzně 4 zpracoval (21. 6. 2011) kontrolní výbor na Doubravce vedený Marcelou Kunešovou z TOP 09 kontrolu č. 9/11 - Kontrola investiční akce Stavba parkovišť ulice Popelnicová. Kontrolní šetření ale nemohlo ověřit argument stěžovatelů napadajících fakticky (ne)odvedenou hloubku zemních prací, protože k tomu je zapotřebí provést průzkum podloží pomocí sondy. Záznamy stavebního deníku hloubku výkopu sice uvádějí, ale jednoznačná průkazná fotodokumentace chybí.

Některé z řady postřehů popsaných v kontrolní zprávě:

  • Z 50 společností zajímajících se o stavbu parkovišť bylo osloveno 5 firem, po vyřazení 2 nabídek ze 4 došlých byly hodnoceny pouze 2 firmy: S.K.I. plus s.r.o. a AZS 98 s.r.o.
  • Smlouva byla uzavřena s firmou S.K.I. plus na fixní částku již vč. případných víceprací za odkopávky při neúnosnosti podloží - smlouva již nedefinuje cenu méněprací, pokud by hlubší odkopávky nebyly potřebné
  • Neúnosnost podlaží určovaly hutnící zkoušky, kterých bylo vyfakturováno 20 ks a z nichž 5 ks není zaznamenáno ve stavebním deníku. Jedna hutnící zkouška byla provedená během 2 denního přerušení prací na stavbě z důvodů přívalových dešťů
  • Vytěžená zemina byla odvážena na skládku konkurenční firmy AZS 98 s.r.o.
  • Z výpisů firem S.K.I. plus s.r.o. a AZS 98 s.r.o. vyplývá, že v obou společnostech figurují občané se shodnými příjmeními

"Provedená kontrola upozorňuje na řadu souvislostí, které samy o sobě nejsou v rozporu se zákonem. Sondy dnes dokáží věrohodně potvrdit či vyvrátit výše zmíněné pochybnosti včetně nesrovnalostí mezi stavebním deníkem a vlastní realizací. Po jejich provedení by bylo zřejmé, zda jsou souvislosti popsané v kontrolní zprávě opravdu jen shodou náhod," říká Petr Junek předseda místní organizace TOP 09 Plzeň 4.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme