Konec kauzy Rath na obzoru?

13. 5. 2015

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Proces s Davidem Rathem spěje do finále. Zítra začnou závěrečné řeči. A hned po nich přijde verdikt. Bývalý hejtman a poslanec se i na poslední chvíli snažil soud přesvědčit, že je nutné líčení znovu přerušit. Kulhal a naříkal, pořád prý cítí následky pádu z kola. Soud ale nepřesvědčil.

Pavel SCHRÖTTER, redaktor

--------------------

K soudu přišel sám, pěšky a bez viditelnějších obtíží. Je vám dnes lépe než včera?

David RATH, obžalovaný

--------------------

Platí totéž co včera. Já se vyjádřím až v soudní síni. Díky.

Pavel SCHRÖTTER, redaktor

--------------------

On i obhájci si pak soudu stěžovali, že včerejší jednání Rathovi přitížilo a když jako důkaz ukázali lékařskou zprávu z neurologie, státní zástupce se začal smát.

Petr JIRÁT, státní zástupce

--------------------

Doktor Rath, pokud vůbec spadl z kola, pokud vůbec utrpěl nějaké zranění, tak rozhodně ta zranění nejsou takového rázu, aby nemohl chodit k hlavnímu líčení.

Pavel SCHRÖTTER, redaktor

--------------------

Takový je totiž závěr znaleckého posudku a podle něj rozhodl i soud.

David RATH, obžalovaný

--------------------

Soud nerespektuje lékařské zprávy, nerespektuje do jisté míry i závěr znalce, který ten klidový režim doporučil až do středy.

Petr JIRÁT, státní zástupce

--------------------

Na stole soudu stále leží můj návrh, pokud bude doktor Rath mařit trestní řízení ode dneška, budu kdykoli připraven navrhnout opětovně jeho vzetí do vazby.

Pavel SCHRÖTTER, redaktor

--------------------

Soud přihlédl ke klidového režimu, který má David Rath od lékaře doporučen a v jednání nařizoval častější pauzy. Po jedné z nich přišla další námitka obhájců. Davidu Rathovi v 11 hodin skončila doba, po kterou má v rámci pracovní neschopnosti povolené vycházky.

Roman JELÍNEK, obhájce D. Ratha /Zdroj: Události 12. 5. 2015/

--------------------

Tudíž soud měl rozhodnout, zda může porušit zákon.

Robert PACOVSKÝ, soudce /Zdroj: Události 12. 5. 2015/

--------------------

Pokud by vznikl jakýkoli problém, tak soud samozřejmě potvrdí, že byl účasten u hlavního líčení.

Pavel SCHRÖTTER, redaktor

--------------------

Čtení listin, které si právě David Rath už dřív vyžádal, pak skončilo během půl hodiny a soud dal nečekaně poslední možnost k doplnění důkazů.

Petr JIRÁT, státní zástupce

--------------------

Jsem překvapen, ale já nemám žádné důkazní návrhy, takže mně to nevadí.

Pavel SCHRÖTTER, redaktor

--------------------

Obhájci ale chtěli ještě vyslechnout Rathovu spoluobžalovanou Lucii Novanskou nebo další znalce. Senát to odmítl.

Pavel HRTÚS, obhájce Lucie Novanské

--------------------

Postup soudu považuju za nestandardní, domnívám se, že to je procesní chyba, na kterou samozřejmě budeme dále poukazovat.

Pavel SCHRÖTTER, redaktor

--------------------

Od zítřejšího rána tak začne maraton závěrečných řečí, který bude pokračovat příští týden.

David RATH, obžalovaný

--------------------

Vybrali si období, kdy jsem značným způsobem oslaben, handicapován, díky tomu, co se mně stalo a díky léčbě, která je s tím spojená.

Petr JIRÁT, státní zástupce

--------------------

Je to skutečně velmi dlouhý proces a nebýt z mého pohledu obstrukcí doktora Ratha, mohli jsme být už vloni hotový.

Pavel SCHRÖTTER, redaktor

--------------------

Pavel Schrötter, Česká televize.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

S námi ve studiu nebo respektive prostřednictvím virtuálních linek je s námi Jiří Pospíšil, bývalý ministr spravedlnosti. Dobrý večer.

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec, bývalý ministr spravedlnosti /nestr. za TOP 09 a STAN/

--------------------

Dobrý večer z Bruselu.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Tak ono tam na závěr zaznělo - je to velmi dlouhý proces. Já myslím, že my tady nerozklíčujeme ten proces, ani vlastně se o to nebudeme snažit, ale mě by zajímala jiná věc, pane exministře, 3 roky ten soud trvá. Je to podle vás přiměřená doba?

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec, bývalý ministr spravedlnosti /nestr. za TOP 09 a STAN/

--------------------

Já chci nejprve říci, že nechci hodnotit konkrétní otevřenou kauzu Davida Ratha, protože i David Rath má právo na spravedlivý proces a pár dní před vynesením rozsudku by politici neměli v médiích hodnotit jeho kauzu. Na to bude dost času, až zde bude pravomocný rozsudek, aby se to případně potom o tom vedla odborná debata. Víte, pane redaktore, když se podíváte na podobně složité kauzy v zahraničí, pak je třeba, a to do zemí, kde trestní řízení trvá obecně kratší dobu než v České republice, pak je třeba říci, že 2, 3 roky je relativně obvyklá doba v případě, že jde o závažnou trestnou činnost, kde je více obviněných a kdy dokonce třeba může jít i o určitou formu organizované činnosti. Takže já bych si dovedl představit, že by to klidně mohlo být kratší, ale musím říci, že ta kauza v té délce ve srovnání třeba s Německem nebo Rakouskem není úplnou výjimkou.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Já jenom navážu na to, co jste říkal v úvodu a já jsem to uváděl. My rozhodně tady nebudeme jaksi hodnotit tu kauzu, koneckonců nám to ani nepřísluší, ale já se chci bavit o principech a chci se bavit právě o té délce. Budu citovat z E15 nebo z deníku E15, který přinesl rozhovor s předsedou Městského soudu v Praze Liborem Vávrou a on tam právě k té kauze řekl doslova: "Šlo nepochybně o hraniční využívání práv, které se rozhodně dostalo za hranu hospodárnosti trestního řízení." Pak se ptá, měli na to ti lidé právo? Odpovídá si měli. Víte, on to není první případ, a neříkám, že tento případ je jaksi tím hlavním, kdy se ozývá, jestli prostě u nás to trestní řízení není příliš dlouhé? Když se zeptám jinak, tak nejvíc peněz ministerstvo vyplácí za příliš vlekoucí, vlečoucí se soudy. Není otázka zamyslet se nad tím, jestli prostě to trestní řízení u nás není prostě zdlouhavé?

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec, bývalý ministr spravedlnosti /nestr. za TOP 09 a STAN/

--------------------

Pane redaktore, ano, máte pravdu. Já obecně řeknu, že od roku 2006, když jsem toto měl na starosti, tak průměrná délka trestního soudního řízení klesla o čtvrtinu, ale i tak je u nás trestní řízení dlouhé. A už jsme připravili za mého působení věcný záměr trestního řádu, který potom jaksi zapadl po mém odchodu z ministerstva spravedlnosti a já jsem moc rád, že současné vedení chce v té činnosti pokračovat a že věcný záměr nového trestního řádu je opět na stole. A doufám, že jednou věcí bude právě debata o tom, jak jednotlivé trestní instituty jsou zneužívány a kde je možné tu právní úpravu, řekněme, zpřesnit, udělat ji více restriktivní, aby nemohla být účastníky zneužívaná. Například právě třeba možnost omlouvání se ze soudního řízení a to nejen ze strany obviněných, ale i ze strany svědků. Ale je třeba taky říci, že to nikdy není jenom o zákoně. Žádný zákon ten problém úplně nevyřeší. Je to o aktivitě soudce a státního zástupce. Oni nesmí být pasivními hráči, ale musí být aktivní. To v té kauze přece bylo vidět. Obviněný se omluvil ze zdravotních důvodů a bohužel většina českých soudců by tu omluvenku vzala a kauzu by odročila. Tento soud se s tím nespokojil, nechal věc přezkoumat, došel k jinému závěru a soudní řízení pokračuje dál. Takže tady vidíte, že dneska také hodně za to mohou soudci a státní zástupci, jak s trestním právem pracují, protože marná sláva advokáti vždycky budou hájit své klienty a bohužel budou často k tomu využívat i, řekněme, trošku účelové využití některých procesních prostředků, takže ...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

No ono je to v zásadě jejich právo, protože trestní řízení je vlastně, pokud se nemýlím, řízený konflikt, to znamená, že ta strana ...

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec, bývalý ministr spravedlnosti /nestr. za TOP 09 a STAN/

--------------------

Ano, přesně tak.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

... má v zásadě naprosté právo využít všech těch možností, které vy kritizujete.

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec, bývalý ministr spravedlnosti /nestr. za TOP 09 a STAN/

--------------------

Ne, ne, to já tak říkám. Jde o to, jak ty mantinely nastavíte, jak to právo rozsáhlá a jak advokát a stát..., pardon, státní zástupce a soudce budou pasivní nebo jak budou v tom sporu, který jste řekl, aktivními hráči. To znamená, tady jste viděli kauzu, kdy se obviněný omluvil ze zdravotních důvodů a soudce se s tím nespokojil, byl aktivní, jo, takže to je příklad toho, kdy zkrátka, anebo kdy advokáti využívají procesního práva, ale soudce je také aktivní a trošku klepne advokáty obecně přes prsty. Takže já si myslím ...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Ono těch možností, pardon.

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec, bývalý ministr spravedlnosti /nestr. za TOP 09 a STAN/

--------------------

Ano.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Ono těch možností je ale víc, nejenom zdraví, jak jsme viděli v tomto případě, ale například i v tomto případě zpochybňování soudce. Také další jaksi využívaná, a shodneme se na tom, legitimní věc, ale na druhou stranu nemělo by toto být také ošetřeno, aby v zásadě nemohlo docházet k tomu, že to budou zneužívat jaksi advokáti obviněného?

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec, bývalý ministr spravedlnosti /nestr. za TOP 09 a STAN/

--------------------

Já jsem dalek toho, jak jsem zaznamenal i v České televizi, aby jako politik populisticky říkal, že advokáti zneužívají trestní řád. To je podle mě špatně, jo. Trestní řád má být přesnější a soudce má být aktivnější. V případě podjatosti já se domnívám, že také není možné říci, že mohu namítnout podjatost pouze jedno v rámci trestního řízení, protože mohou vyvstat nové okolnosti a tedy opakované poukázání na možnou podjatost je podle mě běžné i v jiných trestních řádech v rámci Evropy, ale ve chvíli, kdy je zjevné, že ta stížnost nebo ta námitka je bezdůvodná, že tam nejsou žádné nové skutečnosti, tak ji zkrátka má soudce rychle hodit ze stolu, jo. Nemá s tím dělat příliš velké průtahy. A my jsme mu umožnili, to bylo v novele prosazené už za mě, že některá procesní rozhodnutí soudce nemusí být odůvodňována, pokud k tomu nejsou, pokud to není nutné, takže tady v případě opakovaného rozhodování o podjatosti může soudce celou věc podle mého názoru řešit docela rychle. Ale já nebudu nikdy populisticky říkat, že v rámci trestního řízení může obviněný, potažmo jeho advokát namítnout podjatost soudce pouze jednou. Protože, jak už jsem řekl, řízení trvá měsíce, někdy i roky a mohou vyvstat nové skutečnosti, takže ...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Říká Jiří Pospíšil.

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec, bývalý ministr spravedlnosti /nestr. za TOP 09 a STAN/

--------------------

... je to opět v rukou soudce.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Tak, to bylo poslední slovo, říká Jiří Pospíšil. Já vám děkuju za vaši návštěvu, hezký večer, na shledanou.

Jiří POSPÍŠIL, europoslanec, bývalý ministr spravedlnosti /nestr. za TOP 09 a STAN/

--------------------

Hezký večer.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

My u tématu ještě zůstaneme s mým dalším hostem, tím je Jaroslav Ortman, advokát. Podívám se na to trochu z praxe, pokud to tak mohu říct. My jsme tady s panem exministrem vlastně řešili to, že je to legitimní z pohledu advokátů využívat právě tuhle tu praxi. Řekněte mi, proč to dělají kromě toho, že ten soud zdržují? Ta zdržovací taktika může vést k tomu, že třeba dostane ten člověk nižší trest, nebo jaký to má význam?

Jaroslav ORTMAN, advokát

--------------------

Tak především, kdo to je advokát. To je člověk, který pomáhá a slouží svému klientovi a snaží se pro něj vybojovat jeho co nejlepší pozici, posluh..., nebo respektuje pokyny klienta, snaží se ho dovést do toho přístavu, kterým buďto je zproštění nebo nízký trest. K tomu využívá samozřejmě všech prostředků. To, co dělají mí kolegové v případě Ratha, je naprosto legitimní. Kritizovat, jak jsem tady slyšel to, že by měla být novela trestního řádu, aby bylo trestní řízení rychlejší, je hloupost, protože cesta, která se uspěchá, spěch vždycky znamená cesta do pekel vedoucí. Prostě každý má právo na spravedlivý proces a já jsem přesvědčen o tom, že trestní řád je stanoven přesně, kogentně, precizně a advokát i jeho klient má právo využívat všech skulin v zákoně.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Tak mi vysvětlete, prosím, jaká je tedy taktika nebo jaký je, jaký to má smysl v zásadě ta zdržovací taktika? K čemu to může pomoci, když já chápu, že advokát nebo jeho snaha advokáta je, aby pomohl svému klientovi, tak jak mu pomůže tím, že bude ten, ten soud oddalovat?

Jaroslav ORTMAN, advokát

--------------------

Víte, to si musí vyříkat vždycky ten advokát s tím klientem. Já mám rád pohled z očí do očí a vždycky jsem se snažil svým klientům říci, že kličkování zajíce po poli je cesta špatná, protože vede jenom k naštvanosti toho soudu, vede k tomu, že veřejnost se na to bude dívat kriticky a lepší je samozřejmě, aby ten klient, ten obžalovaný nebo osoba, která je stíhána, se postavila čelem a řekla argumenty pro to, aby byla zproštěna, než aby to oddalovala. Ale já nemohu kritizovat své kolegy, jestli volí nějakou jinou ...

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

To já po vás nechci, to já po vás ani nechci.

Jaroslav ORTMAN, advokát

--------------------

... cestu. Já jenom chci říct to, že jsem zažil případy na vlastní kůži, kdy můj klient měl Crohnovu nemoc, byl 3 týdny léčen někde ve Vinohradské nemocnici a přesto předseda senátu zvolil přesně stejný způsob, znalecký posudek a znalec řekl je schopen vnímat hlavní líčení, je schopen se účastnit a ten můj klient tam ležel na lehátku.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Na druhou stranu slyšeli jsme tady pana exministra, který říkal, že mnohdy soudy nejsou důsledné a že se prostě děje, že advokáti využívají všechny možnosti, které mají, zdržovat a že ten soud radši, aby si to ulehčil, tak v zásadě jim na to přistupuje a zdržuje. Takže nemůže pak dojít k tamto absurdním situacím jako vy říkáte?

Jaroslav ORTMAN, advokát

--------------------

Heleďte se, víte, advokát je člověk, kterej má akorát svou hlavu, má nějaký zákon, má počítač, nic víc a proti němu stojí všemocná policie s odposlechama, mají tam nějaký čmuchací psy, prostě používají se metody, které v běžném životě nejsou normální, takže samozřejmě ten advokát se bude snažit využít svých znalostí k tomu, aby našel jakoukoli skulinu v zákoně k tomu, aby pomohl svému klientovi. Chci říct ještě jedno, že spravedlivý proces znamená, že záhy po spáchání přijde spravedlivý trest. Je-li odkládán ten proces, jestliže se ten trest odkládá, pak ztrácí svůj smysl, protože ten člověk, který je na svobodě, vlastně žije normálním životem a přesvědčuje veřejnost, že bude žít dál normálním životem, má přijít trest, ale ten trest už asi stěží může být tak přísný, jako by byl záhy poté, co bude, by byl potrestán hned.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

A to je tam, kam mířím, proto se ptám, vlastně ta zdržovací taktika, k čemu to je? Vy mi odpovídáte na to, že jestli to prodlužování v zásadě může vést k tomu, že ten trest může být mírnější, tak pak se ptáme a vracíme se zpátky na začátek té debaty, vlastně k tomu, jestli ten soudní řád nebo ten trestní řád není příliš benevolentní a nedává jaksi té obviněné straně příliš mnoho možností, jak to zdržovat? Nebo jak využívat různých prostředků?

Jaroslav ORTMAN, advokát

--------------------

Ne, ne, ne. Soudce je pánem toho sporu. Soudce, proti němu stojí dvě strany. Státní zástupce dokazuje vinu, advokát nevinu. A soudce, tak jak to udělal pan doktor Pacovský, má tu legitimní možnost říct je tady znalec, ať řekne a nějaké lékařské zprávy, s kterou přišel pan doktor Rath, jsou papírky ve větru, protože lékař může napsat cokoli, ale znalec je postižitelný, protože by byl trestán, takže já jsem přesvědčen o tom, že ten trestní řád by měl zůstat a jsem proti jeho restrikci, protože by to omezovalo právo na obhajobu.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Já se ještě vrátím k tomu jednomu detailu. Opět nechci zacházet do toho případu, víme, že to ani nejde, ale obecně a vy jsme mluvil o svém klientovi, o případu, který byl, řekněme, složitě nemocen, přesto se musel dostavit k soudu, může soud vždy jaksi dobře posoudit zdravotní stav toho daného člověka a objektivně říct, jestli ten člověk je schopen nebo není schopen jaksi toho soudního procesu?

Jaroslav ORTMAN, advokát

--------------------

Od toho má právě znalce. To je odborná odpověď na odbornou otázku. Soudce je na tom stejně, pardon, že se tak postavím jako já, nerozumí tomu. Já nerozumím lidskému zdraví, ale jestliže mi řekne znalec, že ten člověk může vnímat, může se aktivně účastnit toho jednání, že je schopen účastnit se trestního řízení, pak ten soudce jako člověk, který respektuje právo, tu odbornou znalost toho znalce řekne ano, já tomu znalci věřím a postaví se za něj.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

No a jak může, nebo jinak se zeptám, nemůže mít potom ale na druhou stranu ten znalec strach, že ve chvíli, kdy řekne, že ten člověk není schopen toho soudního přelíčení, že bude třeba nařčen z toho, že pomáhá právě tomu obviněnému?

Jaroslav ORTMAN, advokát

--------------------

Já myslím, že ne. Podívejte se, znalcem se nemůže stát každý, to se musí, to je osoba, která je zapsaná u seznamu uvedených u krajských soudů, ten člověk je tam veden, tam píše znaleckou doložku a vystavuje se nebezpečí, že v případě křivého znaleckého posudku může být postižen na 2 roky a v případě závažných pochybení až na 5 let. Takže ten znalec, nad ním vidí Damoklův meč. Já jsem se nesetkal nikdy se znalcem, který by si tohle to neuvědomoval. Ten znalec je něco jiného než běžný lékař. Nechci tady faulovat lékaře, vážím si, ale znalec je persona, to je trumf v rukách soudu, to je někdo, kdo je výš.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Dobře. Opět nechci zacházet do toho konkrétního případu, ale trošku budu. Jak je potom možné a chápu i s tím, že ten znalec je v zásadě král nebo ten, ten nese tu svoji jaksi kůži na trh, nicméně v případě Davida Ratha existuje druhý posudek, který není znalecký, to já říkám, ale a jeho advokáti měli k dispozici jaksi zprávu z nemocnice, která říká, že je na tom mnohem hůř, než říká ten znalec. Jak je to možné?

Jaroslav ORTMAN, advokát

--------------------

Podívejte se, můžou být různé listy papíru, na které se dají psát různé věci, ale já znovu říkám, tady je znalecký posudek, který je trumf, to je červené eso. Proti tomu je nějaká zpráva lékaře, který nemůže být sankcionován, co tam napsal. Já jsem zažil v případech naprosto odlišné znalecké posudky psychiatrů, zda někdo trpí nebo netrpí nějakým, nějakou úchylkou, sado maso, to jsem zažil. A pak druhý znalec s tím, pak druhá osoba tvrdila, že ne. Ale od toho ten obhájce i ten obžalovaný se snaží vytáhnout něco, co by přebilo to trumfové eso. Já říkám, znalecký posudek, který je tam s doložkou, ten přebít nejde.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

--------------------

Říká Jaroslav Ortman. Díky za vaši návštěvu, na shledanou.

Jaroslav ORTMAN, advokát

--------------------

Na shledanou.

12.5.2015 ČT 24 str. 06 22:00 Události, komentáře

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme