Karel Schwarzenberg v Plzni

5. 9. 2009

Plzeň - 5. září zavítal do Plzně předseda přípravného výboru TOP 09 a lídr pražské kandidátky - Karel Schwarzenberg. Po úvodním přijetí primátorem města Plzně Pavlem Rödlem se ve Fakultní nemocnici Plzeň na Lochotíně setkal s primářem Hematologicko-onkologického oddělení, MUDr. Vladimírem Kozou. Ten ho seznámil s unikátní databází Českého národního registru dárců kostní dřeně, která je největší svého druhu u nás i ve východní Evropě. Karel Schwarzenberg zdůraznil unikátnost a světový význam tohoto střediska. Společně se potom odebrali do místa konání tiskové konference - do Hotelu U Pramenů na Roudné u Plzně, jež slouží potřebám Nadace pro transplantaci kostní dřeně.

Karel Schwarzenberg v úvodu tiskové konference zdůraznil priority nedávno zveřejněného programu TOP 09. „Vzhledem k současnému stavu veřejných financí, není prostor na žádné sliby o nekonečné prosperitě. Hlavním cílem všech bodů programu je zamezit neustálému zadlužování naší země a nepřivést ji do takové finanční krize, jež postihla Lotyšsko, Maďarsko a Itálii," varoval před strmým finančním pádem.

Lídr TOP 09 pro Plzeňský kraj - Jaroslav Lobkowicz poté zmínil Tachovsko, Rokycansko a Plzeň-Sever, jako problematické regiony Plzeňského kraje, jímž je třeba věnovat více zájmu a podpory především v oblasti infrastruktury a trhu práce. Jaroslav Lobkowicz zdůraznil, „že je třeba vytvořit optimální podmínky pro investory 21. století, kteří usilují o víc, než jen o realizaci pracovních míst pro nekvalifikovanou pracovní sílu. Současně je třeba se zaměřit na kvalitu a vyšší úroveň vzdělání v těchto částech kraje." Pro vyšší podporu vědy a výzkumu se vyslovil i Karel Schwarzenberg: „Jen tak lze zamezit rozšiřování pomocné síly a vzniku pouhých montoven ve slabých regionech," dodal.

Na závěr tiskové konference padla i otázka ohledně odhadu vývoje současné ústavní krize. Podle Karla Schwarzenberga není třeba situaci dramatizovat, ba naopak podotkl: „Je nutné respektovat pravomoc této instituce a rozhodnutí soudců Ústavního soudu, který není nadarmo součástí demokratického zřízení naší země a svým rozhodnutím jen upozornil na neuvážené jednání politiků v souvislosti s volebním zákonem." Doplnil, „že samozřejmě nebude lehké sehnat prostředky k potenciálně delší volební kampani, ale důležitější je zachovat legitimní postup řešení nečekané situace".

Po skončení tiskové konference zamířil Karel Schwarzenberg za doprovodu ostatních kandidátů a členů TOP 09 k Západočeskému muzeu, kde na něj již čekali jeho sympatizanti a podporovatelé TOP 09. Odtud se společně vydali Křižíkovými sady směrem k pivovaru Plzeňský Prazdroj. Cestou si Karel Schwarzenberg se zájem prohlédl i aktuální výstavu velkoformátových fotografií v Křižíkových sadech. Cestou do pivovaru Plzeňský Prazdroj předseda TOP 09 promlouval s nadšenými Plzeňany, kteří mu vyjadřovali svou podporu. Obklopen davem svých fanoušků dorazil pan senátor až na nádvoří pivovaru, kde byl poté v návštěvnickém centru přivítán starším obchodním sládkem, Václavem Berkou. Tam se Karel Schwarzenberg seznámil s tradičním postupem výroby plzeňského piva, které pak také v nepasterizované podobě ochutnal z dřevěného soudku. Nakonec s radostí přijal titul Honorary Connoisseur, osvědčení udělované Plzeňským Prazdrojem za dlouholeté zásluhy při šíření slávy piva Pilsner Urquell.

I přes nepřízeň počasí poté Karel Schwarzenberg navštívil tradiční festival Pilsner Fest. Zde si pak společně s ostatními návštěvníky užíval přátelskou atmosféru festivalu.

Plzeň, 5. září 2009
Galerie