Jan Fluxa (TOP 09): Mise kanceláře Plzeňského kraje v Bruselu je skončena

4. 3. 2011

Vedení Plzeňského kraje plánuje koupi nemovitosti v Bruselu. Náklady na tuto investici přesahují částku 18 milionů korun. Debatu o samotném smyslu kanceláře Plzeňského kraje v Bruselu si však vládnoucí ČSSD snad ani nepřipouští.

Hlavním argumentem současného vedení kraje proč nemovitost pořizovat, je stále se zvyšující nájemné na provoz stálé kanceláře Plzeňského kraje v Českém domě, který je spravován Ministerstvem zahraničních věcí ČR, a které se také údajně zbavuje svých podnájemníků. V tomto ohledu se automaticky nabízí otázka, zda je efektivní takovou investici v dnešní době, kdy peníze chybí prakticky všude, vůbec realizovat a neinvestovat peníze jinde. Navíc samotné levicové vedení kraje přiznává, že návratnost investice by mohla být až 14 let. K tomu je ovšem nutné dodat, že pouze za předpokladu, že se podaří získat do nově pořízené nemovitosti další nájemce a celou dobu je tam udržet. O nákladech na provoz, resp. výdajích na zaměstnance a stážisty se také nehovoří.

Hlavním úkolem stálé kanceláře Plzeňského kraje v Bruselu (jak je uvedeno na krajském webu) je "...prosazování zájmů kraje v evropských institucích, zejména v Evropské komisi, Evropském parlamentu a ve Výboru regionů, monitorování vývoje různých politik EU, které mohou mít vliv na kraj, a v neposlední řadě prezentace Plzeňského kraje jak u institucí EU, tak u belgické veřejnosti...". Cíl vypadá velmi vznešeně. Představa, že jsou zástupci krajů ČR denně na jednáních v sídle Evropské komise nebo Evropského parlamentu a lobují tam za zájmy krajů (resp. shánějí peníze) je značně vzdálená od reality. V praxi je výše uvedené realizováno zejména formou kulturních akcí, společenských večerů a účastí na různých diskusních seminářích. Ano, i tato činnost měla svůj nepochybný význam. Zejména při obhajobě města Plzně jako Evropského hlavního města kultury 2015. Tato mise je však nyní již u konce – nutno férově dodat, že úspěšně. Nyní však smysl existence kanceláře v Bruselu za cenu, kterou nás ročně stojí nebo snad za cenu investice do nového domu, příliš nevidím.

Pokud jen nám tedy argumentováno tím, že Plzeňský kraj v Bruselu nemá střechu nad hlavou a že ministerstvo zahraničních věcí nás navíc ještě odírá na nájmu, je tedy na místě uvažovat o úplném zrušení stálé kanceláře Plzeňského kraje v Bruselu. Okamžitě se však nabídne protiargument, že je to nemyslitelné, že přeci Plzeňský kraj musí být v Bruselu zastoupen, že nebude vidět, což se projeví mimo jiné i např. na výši finančních prostředků, které mohou z Bruselu do Plzeňského kraje plynout – to je však omyl.

Obecně se totiž (z pohledu reálného vlivu a síly Plzeňského kraje) jako mnohem efektivnější postup vyjednávání s institucemi EU jeví soustředěná koordinace postojů s ostatními kraji doma, pak s centrálními institucemi, ministerstvy a Stálým zastoupením ČR při EU. Pořád je lepší, když za Českou republiku jedná v Bruselu jeden subjekt než 14 krajů samostatně a nezávisle na sobě. Evropská komise toto velmi citlivě vnímá a tato roztříštěnost názorů a nekoordinované aktivity krajů mohou být i při maximálním snažení se dosti kontraproduktivní. Musíme mít neustále na paměti, že Česká republika je unitární stát, Evropská unie jedná vždy s členským státem jako hlavním partnerem (ne regionem) a je potřeba si střízlivě přiznat, že Plzeňský kraj rozhodně nemá takovou sílu a postavení v rámci EU jako např. Bavorsko. Soustředěná snaha krajů na domácí úrovni a tlak na centrální instituce v Praze mohou být tedy mnohem efektivnější a do budoucna přínosnější než platit za novou nemovitost.

Některé kraje České republiky svoje zastoupení v Bruselu již zrušily. Regionální zastoupení má z mého pohledu možná význam u takových regionů jako jsou např. spolkové země v Německu, ne u regionů s počtem obyvatel kolem půl milionu. Pokud současná vládnoucí "tichá" koalice ČSSD a KSČM na kraji o koupi nemovitosti rozhodne kladně, budeme si ale moci v klidu říci: "Ano, tak i my máme v Bruselu svůj dům jako Praha".

Mgr. Jan Fluxa
místopředseda krajské organizace TOP 09 Plzeňského kraje a 1. místostarosta obvodu Plzeň 2 Slovany
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme