Ilona Jehličková: Věřím, že v lidech je skrytá touha po spravedlnosti

3. 7. 2015

Zástupkyně ředitele 20. ZŠ v Plzni Ilona Jehličková po ukončení Pedagogické fakulty v Plzni nastoupila do ZŠ Štěnovice, potom deset let učila v Mostě a od roku 2000 je v Plzni. Zástupkyní ředitele je devátým rokem.

                „Na všechna svá pedagogická působiště ráda vzpomínám, každá ze škol mě obohatila, získala jsem nové zkušenosti a načerpala mnoho dobrých nápadů. Velice ráda vzpomínám na 3. ZŠ v Mostě, protože tam začala moje spolupráce s hnutím Na vlastních nohou – Stonožka. Vzpomínám si na dobu, kdy bylo potřeba najít finanční prostředky na nákup dvou inkubátorů pro dětské oddělení. Děti ve škole začaly malovat obrázky s motivem Stonožky a vánoční přání, která se pak rozlétla do celého světa. Z této naší činnosti získalo dětské oddělení Nemocnice v Mostě finanční prostředky na nákup inkubátorů a tím začala moje dlouholetá spolupráce s paní Bělou Gran Jensen, zakladatelkou hnutí,“ vzpomíná na své zapojení do hnutí Stonožka Ilona.

                Od té doby pomohly ‚stonožkové děti‘ pod jejím vedením všude tam, kde to bylo potřeba. Například v roce 2000 ve spolupráci s Armádou České republiky byla otevřená škola v obci Sredna Lamovita v Bosně a Hercegovině. ‚Stonožkové děti‘ začaly poté pomáhat všude tam, kde byli nasazeni čeští vojáci – v Kosovu, Afghánistánu a Iráku. Výsledkem spolupráce dětí s vojáky jsou otevřené školy nebo nemocnice vybavené speciálními přístroji. Patrony Stonožky se stali mj. Václav Havel nebo lord George Robertson.

                Za svoji činnost v hnutí byla Ilona Jehličková vyznamenána 5. prosince 2014 Zlatou stonožkou, která jí byla udělena na slavnostní mši celebrované kardinálem Dominikem Dukou při příležitosti pětadvacátých narozenin hnutí Stonožka v katedrále sv. Víta.

                „Tohoto ocenění si velmi vážím, neboť je nejen oceněním mé dlouholeté činnosti pro hnutí, ale také impulsem pro další aktivity se Stonožkou. Naše škola je zapojena do stonožkového hnutí již třináctým rokem a jen poslední výtěžek ze stonožkového týdne činil 16 916 Kč. Protože naše děti mají Stonožku v srdci a dobře vědí, díky svým paním učitelkám, že důležitější než bořit je tvořit.

                Myšlenka pomoci dětí dětem je skvělá a nese v sobě poselství, že v lidech je stále skrytá touha po spravedlnosti, dobru a lásce.

Jsem přesvědčena, že jen tyto věci dokáží změnit svět a navrátit víru v člověka,“ říká závěrem zástupkyně Ilona Jehličková.

3.7.2015    Plzeňský deník    str. 10    U nás doma                                                                 MICHAL PIPTA       

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme