Ilona Jehličková: Školy potřebují stabilní prostředí

27. 7. 2016

Ve školství se stále mění pravidla hry. Školy na všech stupních však potřebují stabilní legislativu a pravidla financování. Učitelé zase vyšší platy a rodiče žáků více svobody.

„Školy na všech stupních jsou vystavovány neustálým změnám. To, co resort potřebuje nejvíc, je tedy stabilní prostředí, hlavně pokud jde o legislativu a pravidla financování,“ říká dvojka krajské kandidátky TOP 09 a plzeňská zastupitelka Ilona Jehličková k situaci ve školství. Ministryně Kateřina Valachová totiž předložila Sněmovně další novelu školského zákona, která má změnit způsob přidělování peněz školám a mluvit jim například do rozsahu týdenní výuky.

Shodu s ministryní nachází Ilona Jehličková jen v jednom bodě, a tím je zvýšení platů učitelů, které má dnes projednat vláda. „Z absolventů pedagogické fakulty v Plzni, oboru dílny – informatika, nenastoupil na základní školu ani jeden. Důvod je nasnadě – výše platu,“ říká kandidátka do Zastupitelstva Plzeňského kraje Ilona Jehličková a zdůrazňuje: „Kvalitní školství stojí a padá s kvalitou pedagogického sboru.“

Zatímco ředitelům škol chce novela školského zákona omezit možnosti nakládání s penězi a organizací výuky, ministryně neváhá ani omezit práva rodičů, a to zavedením povinného roku předškolního vzdělávání. „Ministryně argumentuje větší integrací dětí ze slabších sociálních vrstev. Já to však chápu spíše jako omezení práv rodičů. Děti patří rodičům, ne státu,“ říká dvojka krajské kandidátky TOP 09 Ilona Jehličková a k omezování práv rodičů poznamenává: „Rodič je povinen umístit dítě do školky a navíc už nemůže umístit dítě do školky podle místa svého zaměstnání, ale podle místa bydliště. Integrační snahy ministryně školství jsou vykupovány zaváděním povinnosti pro všechny rodiče.“

Pokud jde o otázku inkluze, Ilona Jehličková se nepovažuje za její zásadní odpůrkyni: „Problém je v tom, že neexistuje jen jedna cesta k dosažení cíle. Plošná inkluze nemůže fungovat. Měla by být zachována síť škol, které mají praktické vyučování a speciálních škol, tak, aby tu byla pestrá nabídka, která umožní všem dětem se vyprofilovat.“

Integrace sluchově či mentálně postiženého dítěte je podle Ilony Jehličkové obtížná. „Část těchto dětí se prostě nemůže vzdělávat v běžném proudu a jejich jediná možnost je speciální vzdělávání. Pokud paní ministryně říká, že mohou, tak jedná proti těmto dětem. A v neposlední řadě inkluzi ve vzdělávání odporuje i současná naplněnost tříd a nedostatečný počet asistentů pedagoga,“ dodává dvojka krajské kandidátky TOP 09 Ilona Jehličková.

Eva Šafránková, krajská manažerka

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme