Hodek: Inspirují mě pracovití lidé, kteří si vše vybudovali „od píky“

20. 9. 2016

1. Jak byste se charakterizoval jako politik?

Jako představitel samosprávy – v mém případě místostarosta města Blovice - který ví, co jeho město a region potřebuje.

2. Jak byste se charakterizoval jako člověk?

Dávám velký význam rodině, tradičním hodnotám, slušnosti.

3. Jaké jsou podle Vás nejsilnější stránky TOP 09 v porovnání s ostatními politickými stranami?

Proč by ji měli lidé volit?

TOP 09 je podle mne jedinou opravdovou alternativou napravo od politického středu, dokáže prosazovat i nepopulární kroky, má odvahu je občanům vysvětlit. Lidé by ji měli volit, protože stranu zastupují slušní lidé.

4. Politická strategie TOP 09 v kraji je postavena na 4 pilířích – zdravotnictví, školství, sociální politika a doprava. Jaké konkrétní kroky byste podniknul pro jejich rozvoj a revitalizaci? (Prosím, ke každému tématu 3 konkrétní opatření.)

Všechny čtyři pilíře jsou důležité, mám několik návrhů na zlepšení všech oblastí. Bohužel současný stav veřejných financí neumožňuje udržitelný provoz, natož jejich rozvoj. Kraj mnohdy přerozděluje prostředky dané státem. Může však ovlivnit efektivitu tohoto transferu, může mít zákonodárnou iniciativu k zákonům, které nejsou kvalitní a zatěžují rozpočty samospráv. U nových staveb je neméně důležitá kvalitní projektová příprava a manažerské řízení projektů. Nesmíme zapomínat i na spolupráci s obcemi v kraji, např. na úrovni Svazu města a obcí Plzeňského kraje a vznášení společných požadavků do centra.

5. Kdo nebo co Vás inspiruje ve Vašem pracovním a osobním životě?

Inspirují mě úspěšní lidé, kteří si vybudovali postavení „od píky“, díky své vlastní píli, pracovitosti, slušnosti, ne díky známostem, dotacím, úvěrům apod. Takoví lidé, i když jsou třeba bohatí, nemyslí jen na sebe, ale pozitivně ovlivňují své okolí, což nemyslím jen finančně.

6. Kde vidíte nejsilnější a naopak, nejslabší stránky Plzeňského kraje a jakým způsobem s nimi chcete v rámci politického programu pracovat?

Plzeňský kraj má výhodu ve své poloze, spojnice mezi Prahou a bohatým Bavorskem má jednoznačně kladný efekt. Kraj z toho těží, je to vidět na ekonomické výkonnosti, nízké nezaměstnanosti, zlepšujícím se životním prostředí. Slabé stránky kraje jsou vidět na jeho okrajích, na venkově. Problémy jsou v dopravní obslužnosti, stavu silnic, omezování občanské vybavenosti včetně služeb ve zdravotnictví. Musíme investovat nejen do plzeňské aglomerace, ale do všech regionů.

7. Každé rozhodnutí formuje budoucnost, proto je důležité působit na mladou generaci lidí. Jaké poselství či motivaci máte pro tento okruh voličů?

Jedna věc je sdělovat nějaký názor na sociálních sítích, druhá je přijít k osobnímu jednání. Mladí by se neměli bát promluvit, když se jim něco líbí nebo nezdá. A ještě jedna věc, přijďte k volbám!

8. Jaký konkrétní problém byste v Plzeňském kraji řešil/a prioritně?

Vše závisí na finančních možnostech kraje, rád bych udržel jeho hospodaření bez dluhů, za předpokladu maximálního využití zdrojů z Evropské unie, případně státního rozpočtu. Je třeba investovat hlavně do zdravotnictví, školství a dopravy.

Eva Šafránková, krajská manažerka TOP 09 Plzeňský kraj

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme