Duras: Chytře hospodařit s vodou bude nutnost

27. 9. 2018

Jsem hydrobiolog s pětatřicetiletou praxí ve vodním hospodářství, pracuji v oblasti kvality vody. V rámci své každodenní práce řeším například sinice ve vodních nádržích, hospodaření na rybnících, zdroje znečištění vody a také otázky sucha. V Plzni se věnuji zejména Boleveckým rybníkům, ale také Košuteckému jezírku či Mlýnské strouze. V Komisi životního prostředí Rady města Plzně jsem obrátil pozornost k hospodaření s dešťovou vodou ve městě a stejné téma zaštiťuji i ve správní radě Nadačního fondu Zelený poklad.

Za TOP 09 kandiduji především ze dvou důvodů. Jednak jsem obecně spíše pravicově zaměřený člověk a jednak má TOP 09 velmi dobře propracovaný program životního prostředí. Já považuji téma životního prostředí – a zvláště vody – za naprosto zásadní pro naše další úspěšně žití v Plzni a přežití na Zemi také. A právě k řešení otázek životního prostředí chci co nejvíce přispět. Má vize města Plzně je spojena především s péčí o naše životní prostředí. Slyšel jsem hovořit různé lidi o tom, jak si představují
další rozvoj města. Žádná z těchto představ se ale nemůže naplnit bez dobrého stavu našeho životního prostředí. Nelze rozvíjet specializované výroby ani vysoké školství, pokud město nenabídne zdravé prostředí pro své obyvatele. Zdravé a příjemné
prostředí, kde se bude lidem líbit a dobře žít. Prostředí, kde budou chtít mladí lidé zakládat rodiny a odborníci v produktivním věku budou chtít rozvíjet aktivity, které přinesou užitek a vysokou životní úroveň všem. Ve městě s dostatkem zeleně se bude žít dobře i seniorům. Zdravé prostředí rovná se zdraví lidé!

RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.,
kandidát do Zastupitelstva města Plzně

Plzeňská TOPka, volební noviny TOP 09 2018

Štítky