Dort: Senát je pojistkou demokracie

7. 7. 2016

Celý profesionální život se věnuje nemocným dětem a nyní působí jako primář neonatologického oddělení fakultní nemocnice. Do Senátu kandiduje s cílem pomoci celé společnosti. Jak by toho chtěl dosáhnout? Co hodlá učinit pro větší ochranu práv dětí? V rozhovoru, který poskytl Jiří Dort, se vyjádřil také k problémům našeho zdravotnictví. A prozradil nám, jakými regionálními tématy bude chtít oslovit voliče v Plzni.

Celý profesionální život se věnujete nemocným dětem a zejména novorozencům. Co pro vás bylo hlavním impulsem kandidovat?

Umím pomáhat nemocným dětem, proč nezkusit pomoci celé společnosti? Je to nabídka, jak zhodnotit životní zkušenosti, které mě naučily naslouchat svým pacientům, komunikovat i v obtížných situacích.

“Ochrana práv dětí u nás není dostatečná, některé formy zanedbávání péče ze strany rodičů jsou bohužel stále poměrně časté.“ To jsou vaše slova. Můžete být konkrétnější?

Pro ochranu práv dětí lze dělat více. Časné dětství je totiž klíčem k plnému a produktivnímu životu, a proto stojí za to chránit ho. Je nezbytné řídit se principem nejlepšího zájmu dítěte. V mezinárodně platných právních dokumentech je jasně deklarováno právo dítěte na výchovu ve vlastní rodině, na to, aby bylo kojeno, je zdůrazněna ochrana jeho zdraví. Vezměme jako příklad těhotné ženy, které užívají drogy. Po porodu nechají dítě v porodnici a vrátí se do své komunity. Dítě je předáno do dětského centra, nikdo totiž neví, jak poškozené bude vzhledem k drogám, které těhotná užívala. Žena dítě vědomě poškozuje, když v těhotenství bere drogy, ale místo potrestání dostane “za odměnu“ porodné. Uvedu ještě jiný příklad, právo hospitalizovaného dítěte na doprovod rodiče. Je to právo dítěte, nikoli rodiče, pro něj je to povinnost.

Jak se podle vás projevuje na výchově dítěte dnešní hektická doba?

Formuje je pro jejich život v dospělosti v dobrém, ale i špatném smyslu. Nedostatek času rodičů pro děti je někdy nahrazován neosobní komunikací a materiálními hodnotami namísto hodnot jako dobrý osobní příklad, osobní povídání, kladné emoce, morálka atd. Na druhé straně dnešní děti jdou do života vybaveny ohromnými počítačovými dovednostmi, mají pestré možnosti sportovních a zájmových aktivit, učit se cizí jazyky a cestovat.

Na dodržování práv dětí a jejich ochranu by mohl v budoucnu v Česku dohlížet ombudsman pro děti. Vzniknout by mohl buď nový post ochránce dětských práv, nebo by se problematice mohl věnovat nový zástupce ombudsmanky. Vyplývá to z analýzy Rady vlády pro lidská práva. Vítáte tento záměr?

Ano, je to dobrý záměr. Malé děti se nedokáží ani ozvat a bránit se, nakonec nemají ani volební hlas, a tak je možné, že se na ně někdy pozapomíná, jako by byly méně důležité.

Jak byste se z pozice senátora chtěl zasadit o ochranu práv dětí, což je jedna z vašich hlavních priorit?

Kromě již řečeného hodlám dohlížet v zákonodárném procesu na ochranu zájmů a práv dětí.

Jaký je váš názor na inkluzi ve školství?

To není žádná novinka a je to správné. Avšak nezbytnou podmínkou úspěchu je řídit se odborným hlediskem a mít citlivý individuální přístup k dítěti.

Ve volebním programu slibujete uzdravit krajské zdravotnictví. Jaký na to máte recept?

To je otázka hlavně pro krajské politiky. Ale z pozice senátora mohu působit na nastavení zákonných podmínek pro zdravotnictví.

Jak vnímáte rozpory ve vládě o financování českého zdravotnictví? Má podle vás ministr financí pravdu, když je přesvědčen o tom, že je zdravotnictví obrovská černá díra?

Lékařská věda se neustále a rychle rozvíjí a zdokonaluje. Zdravotnictví tak zákonitě potřebuje více a více peněz. Peníze se buď musí přidat, nebo říct občanům, co je pro ně dostupné, a co již ne. Systém by neměl fungovat na úkor zdravotníků jako dosud. Zdravotnictví má být spravedlivé pro občany, ale nemělo by opomíjet zájmy zdravotníků. Protože spokojený lékař = spokojený pacient!

Místo neurčitých urážlivých výroků o rozkrádání zdravotnictví by konkrétní podezření na trestnou činnost mělo být předáno příslušným orgánům.

Jaké podmínky je třeba vytvořit pro mladé lékaře tak, aby neodcházeli za prací do zahraničí?

Zdravotnictví se potýká s nedostatkem kvalitních lékařů i sester. V Senátu se chci zasadit o férové zdravotnictví jak pro pacienty, tak pro zdravotníky. To je zdravotnictví kvalitní a pro pacienty dostupné a bezpečné. Z hlediska zdravotníků jde především o systém postgraduálního vzdělávání, o přesčasy v souladu s platnými předpisy a o spravedlivou odměnu. Začarovaný kruh je dnes v tom, že nemocnice jsou závislé na přesčasové práci lékařů nad rámec platných předpisů. K té nutí doktory pomocí nízkých základních platů. Lékařů v nemocnicích proto ubývá a ti zbývající musejí odpracovat více přesčasů.

Co byste chtěl udělat z pozice senátora pro region a jeho obyvatele?

Naslouchat občanům a pomáhat jim, aby se jim v regionu dobře žilo. V Senátu chci zúročit své profesní znalosti.

Jaké je podle vás hlavní téma podzimních senátních voleb? Proč by k nim lidé měli přijít?

Senát je pojistkou demokracie. Na to by občané měli myslet a přijít k volbám.

Kateřina Synková

Zdroj: www.parlamentnilisty.cz, 3.7.2016, Rozhovory

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme