Co máme chtít od kraje? Já říkám: školy a silnice...

15. 6. 2012

V pátek 1. 6. 2012 jsem se zúčastnil za Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje jednání monitorovacího výboru Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad v Českých Budějovicích. Dnes je velmi moderní kritizovat všechny evropské dotace. Myslím si ale, že úřad ROPu nyní už pracuje velmi solidně. Jsou tu i dobré zprávy. Oba kraje by měly dostat dohromady přes 400 mil. na silnice 2. a 3. třídy. Snad to bude někde vidět.

Co mě ale zarazilo? Nové výzvy ROP z téměř posledních peněz, které na dotace zbývají do roku 2013:

  • 140mil. Kč na cyklostezky – to je určitě v pořádku, oba kraje se zavázaly k výstavbě určitého počtu kilometrů.
  • 140mil na turistické cesty a sportovně rekreační areály, hřiště, koupaliště apod.
  • 110 mil. na modernizaci zařízení pro lázeňské pobyty –vypsáno jen pro Třeboň, Bechyni, Vráž u Písku a Konstantinovy lázně – je to pro rozvoj kraje tak nutné? Proč právě jen pro 4 „lázeňská“ městečka?
  • 180mil na kulturní sály, a zařízení pro kongresovou turistiku s kapacitou nad 200 lidí- sály, stravovací kapacity. Je to to nejpotřebnější pro cestovní ruch? Nebudou dotované nové kapacity konkurovat cenou těm stávajícím? Nepotřebují turisté např. více cyklostezek?

Zvolené výzvy mě znovu přesvědčují o tom, že je velmi těžké rozhodovat z jednoho centra, co je potřebné ve dvou krajích. Budu plně podporovat aby v novém období rozhodovali o potřebnosti té či oné investice přímo obce či kraje a tím i občané v nich. Ideální by bylo, aby každá obec měla na 7leté období vyčleněny určité finanční prostředky, které by mohla vyčerpat během 7 let na akce, které si sama zařadila do Integrovaného plánu rozvoje obce. Integrovaný plán by byl samozřejmě projednán s občany a byl by sestaven podle jednotné metodiky v celé ČR. Nebylo by to snazší a spravedlivější než stávající systém soutěžení ve vyhlášených výzvách?

Další věcí, která mě zarazila, byly priority krajů. Bylo řečeno, že Jihočeský a Plzeňský kraj mají priority pro příští období 2014-2020 velmi obecné – jako je konkurenceschopnost aj – vlastně totožné s celostátními „národními rozvojovými prioritami“.

Nemělo by být prioritou kraje to, co všichni postrádáme a o co byl v tomto ROPu největší zájem? Modernizace základních a středních škol, oprava silnic a místních komunikací?

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme