Cizincům se velmi osvědčila česká lázeňská zařízení

6. 12. 2012

Cizincům se velmi osvědčila česká lázeňská zařízení, jež pravidelně navštěvují. Značnou část klientely tvoří movití příslušníci arabských zemí. Bohužel se však setkávají s nepříjemným problémem. Většina zahraničních hostů nyní přijíždí s krátkodobým vízem, které má platnost pouze 90 dní. V případě, že by zahraniční host chtěl pokračovat v léčebných procedurách, a tím pádem přispívat více na svou léčbu, je nucen opustit zemi v souladu s určenou délkou svého pobytu.

Ministerstvo zdravotnictví, zahraničí a vnitra chtějí tuto komplikaci odstranit. Připravují projekt, dle něhož by mělo být povolení k pobytu nad 90 dní vyřízeno výrazně rychleji. Zrychlená víza budou moci využít občané šesti arabských států, odkud se rekrutuje velké množství lázeňských hostů.

Systém tuzemského zdravotního pojištění nyní bojuje s nedostatkem peněz, a proto se snažíme šetřit všude, kde se dá, aniž bychom zároveň omezili kvalitu a dostupnost péče. Z veřejných prostředků již těžko můžeme hradit lázeňské pobyty všem pacientům. Přednost dostávají ti, pro něž je léčba nezbytně důležitá. Lázně si tak musejí příjmy zajistit samy bez přispění ze zdravotního pojištění.

Šancí jsou právě movití hosté z arabských zemí, kteří jim zajistí přísun finančních prostředků. Stát by se měl pokusit odstranit obdobné byrokratické překážky a vyjít návštěvníkům vstříc.

Marek Ženíšek
1. náměstek ministerstva zdravotnictví

Dopisy a e-maily | Téma: Plzeňský kraj | 6.12.2012 | Hospodářské noviny | Strana 8 | Názory

Štítky