Církevní restituce? Spása, těší se starostové v kraji

18. 7. 2012

Dražší vodovod v Horšově nebo stavba přeštické úpravny vody na méně vhodném místě. Důvod? Zablokovaný majetek církví. Jeho chystané restituce vyřeší řadu problémů například ve Spáleném Poříčí.

Zablokované pozemky, bortící se stavby, zanedbaný zemědělský areál v centru obce. Dvouapůltisícové Spálené Poříčí na jižním Plzeňsku se s nevyřešeným církevním majetkem potýká od počátku 90. let minulého století. Velké plochy v obci patří metropolitní kapitule u svatého Víta.

Měli jsme tu řadu zchátralých objektů. Protože byly původně církevní, tak se o ně nikdo nechtěl starat. Všichni si říkali, co když nám je nakonec vezmou. Nakonec se o ně musela postarat obec,“ vzpomíná starosta Pavel Čížek. Řešení byla různá. Například smlouvy o smlouvách budoucích nebo věcná břemena. „Nám vyřešené restituce velice pomohou. Budeme už pak jednat přímo s vlastníkem, a ne jen třeba s pozemkovým fondem, který může pozemek pronajímat jen na dobu určitou a s řadou omezení,“ konstatuje Čížek.

Na odsouhlasení církevních restitucí zákonodárci ale nemohli čekat například v Horšově na Domažlicku při stavbě vodovodu před čtyřmi lety. „Museli jsme to vyřešit věcným břemenem, abychom nepřišli o dotace. Navíc jsme ještě platili i všechny žádosti a dokumenty s tím spojené,“ říká místostarosta Václav Mothejzlík. Stejná situace byla před lety v Plzni při stavbě komunikace u Globusu nebo nyní při přípravě na výstavbu vysokorychlostní tratě v plzeňské Doubravce. Kvůli blokovaným pozemkům musela už před lety firma Borgers postavit parkoviště pro zaměstnance na druhé straně svého rokycanského závodu, klatovská průmyslová zóna Pod Borem je o hektar menší a v Kladrubech roste kompostárna na opačném konci obce. Podobně v Přešticích staví novou úpravnu vody na méně vhodném místě.

1. Bývalý zemědělský areál ve Spáleném Poříčí

Hospodářské stavby v centru Spáleného Poříčí sice obec opravila a část ho využívá například jako hasičskou zbrojnici, ale mnohé zemědělské pozemky v okolí jsou stále zablokované. U majetku, který obec užívá, má uzavřené s církví smlouvy o budoucích nájemních smlouvách. Pokud tedy dojde k restitucím, bude ho obec moci nějakou dobu užívat.

2. Místní komunikace ve Svojšíně

Zastupitelé na zablokované cesty uvnitř obce narazili, když se je pokoušeli převést do jejího majetku. Řada z nich je rozbitá. Obec je nemůže opravit ani je v zimě protahovat. V minulosti se podařilo starostovi dosáhnout, aby stát zaplatil demolici bortících se bývalých farních kravínů. Pozemky pod nimi ale stále není možné využívat.

3. Obytná zóna Domažlice

Město Domažlice má připravený plán na novou obytnou zónu poblíž rybníka U Tří vrb na výjezdu na Luženičky. Vzniknout zde může během čtyř až pěti let na 100 stavebních parcel. Podmínkou je odblokování zdejších církevních pozemků.

4. Pozemek v centru Horšovského Týna

Téměř v historickém centru Horšovského Týna pustne od začátku 90. let minulého století pozemek vhodný na výstavbu obytného domu. Do vyřešení církevních restitucí bude dál zarůstat plevelem.

5. Kompostárna v Kladrubech

Při plánování obecní kompostárny v Kladrubech na Tachovsku se zjistilo, že vytipovaný pozemek je církevní. Zastupitelé proto museli vybrat jiný, na druhém konci obce, aby nepřišli o dotace.

6. Parkoviště Borgersu v Rokycanech

Výrobce autodílů při stavbě svého závodu na okraji Rokycan musel před více než deseti lety kvůli blokovaným pozemkům církve nakonec postavit parkoviště pro zaměstnance na druhé straně svého areálu. Část zdejší průmyslové zóny navíc zarůstá plevelem, protože leží na církevních pozemcích.

7. Vysokorychlostní trať v Plzni Doubravce

Při výkupu pozemků na stavbu vysokorychlostní železniční trati Plzeň Praha nemohla Správa železniční dopravní cesty v Plzni-Doubravce jeden z potřebných pozemků vykoupit. Jednalo se o místo, kde se v minulosti nacházel špitál svaté Máří Magdalény. Správci kolejí to s pozemkovým fondem vyřešili věcným břemenem, aby se stavba koridoru nezdržovala a nepřišli tak o dotace z Evropské unie. Stejná situace je i u komunikace k chotíkovskému Globusu, kterou nebylo možné převzít.

8. Průmyslová zóna Pod Borem v Klatovech

Přibližně o jeden hektar větší mohla být devatenáctihektarová průmyslová zóna v Klatovech. Město jako hlavní investor při jejím plánování narazilo na blokovaný církevní pozemek a bez dořešení restitucí se areál Pod Borem nerozroste.

9. Vodovod v Horšově

Při stavbě vodovodu v Horšově na Domažlicku před čtyřmi lety narazili zastupitelé na nedořešený církevní pozemek. Aby obec nepřišla o dotace, požádala o zajištění věcného břemena.

10. Stavebniny v Holýšově

Při výjezdu z Holýšova na Domažlice je území vhodné k podnikání. Zatím zde fungují jen stavebniny. I jejich rozšíření ale brzdí zablokované pozemky, na kterých zatím s tichým souhlasem církve stojí.

"Nám vyřešené restituce velice pomohou. Budeme už pak jednat přímo s vlastníkem," říká Pavel Čížek, starosta Spáleného Poříčí

"Výstavbu vodovodu jsme museli vyřešit věcným břemenem, abychom nepřišli o dotace. Navíc jsme ještě platili i všechny žádosti a dokumenty s tím spojené," říká Václav Mothejzlík, místostarosta Horšovského Týna na Domažlicku

18.7.2012    Mladá fronta DNES    Strana 3    Kraj Plzeňský    Jaroslava Šašková

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme