Centrální obvod zvýšil kapacitu 55. MŠ

22. 6. 2021

Jedna z největších investičních akcí centrálního plzeňského obvodu, přístavba 55. mateřské školy v Mandlově ulici, byla slavnostně uvedena do provozu. Původní plán byl otevřít přístavbu již v jarních měsících, bohužel komplikace s dodáním vybavení, způsobené pandemií, otevření zpozdily. Nicméně nyní jsou dvě nové třídy pro celkem 48 dětí připraveny přivítat malé předškoláky.

„Nový pavilon na 55. MŠ v Mandlově ulici pomůže řešit dlouhodobý nedostatek míst v mateřských školách zejména v jižní části Městského obvodu Plzeň 3. Děti se tak mohou těšit na úplně nové třídy a sociální zařízení, včetně multifukčního prostoru, který je možné využít na nejrůznější aktivity, jako tělocvičnu nebo jako sál pro společenské akce školky. Pokud to bude nutné, může tělocvična sloužit jako klasická školní třída, například při rekonstrukcích nebo jiných mimořádných událostech,“ říká I. místostarosta městského obvodu Petr Baloun.

Přístavba byla navržena tak, aby propojila dva stávající objekty v jeden celek a nahradila venkovní koridor. Celá budova je zhotovena jako pasivní, čemuž odpovídá i konstrukce zateplení. V objektu použil stavitel ve vybraných prostorách technologii klimatizace a nuceného větrání. Všechna tato opatření se spolupodílejí na vytvoření maximální pobytové úrovně nově vzniklých prostor.

Na první pohled zaujme fasáda přístavby, na kterou byl použit dřevěný modřínový obklad. Neméně zajímavá je plochá střecha, která je osázena vegetační zelení, což přispívá ke zlepšení hospodaření s dešťovou vodou i příznivějšímu klimatu v okolí stavby odpařováním vody z vysázených rostlin. Stavební úpravou prošly také stávající terasy, které získaly zastřešení včetně chodníků podél jednotlivých pavilonů. „Součástí stavebních prací byla i modernizace školní kuchyně, která nyní vyhovuje stávající kapacitě mateřské školky,“ dodává Petr Baloun.

„Jsem rád, že můžeme přístavbu uvést do provozu, a že se do těchto krásných nových prostor konečně dostanou děti, pro které byl pavilon postaven. Stavba jako taková byla zhotovena v rekordně krátkém čase. Od zahájení projektové přípravy do předání stavby uběhl přibližně rok a půl, což je u stavby tohoto rozsahu opravdu krátký čas. Bohužel se poté vše zdrželo s dodávkami vybavení. Nyní je ale všechno připraveno a já věřím, že děti budou z nových prostor nadšené,“ doplňuje David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.

Dodavatelem stavby bylo Stavitelství ŠMÍD a projekt zpracoval Architektonický ateliér MASTNÝ. „Celkové náklady na vybudování přístavby činily více než 35 milionů korun. V tomto ohledu se jedná o největší investici našeho obvodu za toto volební období,“ uzavírá místostarosta Ondřej Ženíšek.

Slavnostní otevření nového pavilonu se uskutečnilo ve středu 16. června za přítomnosti vedení a zastupitelů městského obvodu Plzeň 3, zástupců města Plzně, zástupců zhotovitele a architekta stavby.

Miroslav Knotek

https://umo3.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/lang_20/pristavba-55-materske-skoly-byla-slavnostne-otevrena.aspx

Štítky
Osobnosti: Ondřej Ženíšek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme