Brdy musíme chránit, ne si je přivlastňovat

30. 7. 2012

Velmi mě překvapil název článku „Brdy by měly být naše“ ve Středočeském magazínu č. 2/2012 na straně 20, který je oficiální tiskovinou Středočeského kraje.

V článku se píše, že „Rada (míněno Středočeského) kraje odmítla návrh výše zmíněných ministerstev (obrany a vnitra) o rozdělení brdského území mezi Středočeský kraj a Západočeský kraj. Rada tak požaduje, aby byla zachována územní celistvost kraje v současných hranicích.

Pominu–li nepřesnost v názvu Plzeňského kraje, stojí za to vysvětlit některé pojmy. Česká republika se dle zákona územně, katastrálně, dělí pouze na obce a vojenské újezdy. Vojenský újezd Brdy vznikl v roce 1949 záborem katastrů řady obcí, z nichž některé už neexistují a jsou zbořeny. Formálně se pak celý prostor jako jeden celek stal součástí Středočeského kraje. Ministerstvo obrany chce tento vojenský prostor opustit do roku 2015. Ale se zánikem vojenského újezdu je nutné podle zákona rozdělit tento jeden celek do katastrů obcí. A některé obce,z jejichž katastrů újezd vznikl, leží v kraji Plzeňském, jiné ve Středočeském. Obce v Plzeňském kraji zcela logicky řekly: „Újezd nám v roce 1949 odebral kus katastru, když bude zrušen, ať se katastr obce vrátí na původní hranici.“ Původní hranice mezi obcemi (a tím i kraji) totiž vedla po přirozené přírodní hranici – po hřebenech, po rozvodí. Čili: území, ze kterého tekly potoky na Plzeňsko, leželo v Plzeňském kraji, území, ze kterého potoky tekly na Příbramsko, bylo součástí Středočeského kraje. Jednoduché. Jediné území, které bylo nutné řešit, bylo území zaniklých obcí. Toto území navrhlo ministerstvo vnitra přiřadit ke stávajícím obcím v obou krajích. Pokud Rada Středočeského kraje trvá na stávající hranici Středočeského kraje, chce vlastně změnit původní katastry obcí, které vznikly hluboko ve středověku. Chce odebrat velké části původních katastrů např. obcím a městům Těně, Dobřív, Strašice, Skořice, Mirošov, Štítov, Trokavec, Číčov, Hořice, Borovno, Míšov a darovat je obcím ve Středočeském kraji, vzdáleným přes lesy řadu kilometrů. Je to rozumné?

Věřím, že dojde k přehodnocení rozhodnutí Rady a k diskuzi mezi oběma kraji. Mnohem důležitější než dohadování o tom,čí jsou Brdy,je něco jiného. Fakt, že unikátní přírodu Brd je nutné chránit, nejlépe tím, že vytvoříme chráněnou krajinnou oblast. Na tom se nakonec všichni – obce, města i kraje, shodují a o plánu už jedná ministerstvo životního prostředí.

Pavel Čížek
starosta města Spálené poříčí
kandidát na hejtmana v Plzeňském kraji

30.7.2012 Plzeňský deník Strana 4 Plzeňsko

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme