SPOLU: Proč jsme nepodpořili rozpočet města Plzně pro rok 2023

15. 12. 2022

Rozpočet města Plzně pro rok 2023 tak, jak ho v pondělí 12. prosince předložila k hlasování vládnoucí koalice ANO, Piráti, STAN a PRO Plzeň, zvyšuje provozní výdaje na chod města a jím spravovaných organizací, upouští od rozvoje Plzně a dopravní infrastruktury, stavby cyklostezek i slibované výstavby tisíce bytů pro Plzeňany. To jsou hlavní důvody, proč ho opoziční klub ODS, KDU-ČSL a TOP 09 nepodpořil.

“Předložený rozpočet zcela upouští od investic do rozvoje města. V horizontu aktuálního volebního období tak nebudou realizovány žádné zásadní investice do dopravní infrastruktury, ale ani nových bytů, bez kterých bude bydlení pro Plzeňany čím dál nedostupnější. Čtrnáctiprocentní meziroční nárůst provozních výdajů poukazuje na prioritou koalice ANO, Piráti, STAN a PRO Plzeň. Tou je PR, marketing, správa, rozdělování dotací a bezuzdné utrácení. Koalice navíc rezignovala na jakékoliv nové projekty a těží pouze z námi připravených investic, což je výhledově neudržitelná situace. Investice si žádají systematický přístup, jedině tak je možné zajistit kontinuitu rozvoje města,” komentuje předložený rozpočet bývalý ekonomický náměstek primátora David Šlouf (ODS).

“Všichni, zejména pak hnutí STAN, proklamovali, že v aktuálním volebním období postaví přes 1000 bytů. V návrhu rozpočtu však žádné alokované finanční prostředky na byty nejsou, a ačkoliv jsou již zpracovány záměry na téměř 600 bytů, rozpočet s nimi ani výhledově nepočítá. Není postaven na žádné strategii, je poskládán bez ladu a skladu, chybí cyklostezky i investice do zkvalitnění dopravy v Plzni. Současná koalice jednoduše rezignovala na rozvoj města,” uvádí zastupitel Petr Suchý (TOP 09).

„Cyklodoprava, na které jsem spolu s kolegy dlouhodobě pracoval, je absolutně umrtvená. Vše, co prezentovala koalice ve svých předvolebních kampaních, v rozpočtu chybí,” zdůrazňuje Michal Vozobule (TOP 09).

Klub SPOLU proto předložil pozměňovací návrhy rozpočtu, ve kterých navrhl jednak snížení provozních výdajů a zároveň navýšení rozpočtových kapitol na projekty, které pomohou rozvoji města a infrastruktuře či projektům, které slouží občanům Plzně. Tyto naše návrhy však vládnoucí koalice odmítla.

Konkrétně jsme navrhli navýšit rozpočet v kapitole investic tak, aby více peněz v budoucích letech šlo na cyklodopravu, městské komunikace a správu domů a zároveň jsme navrhli zahrnout do plánu investic na vybudování zařízení pro osoby s poruchami autistického spektra, které v Plzni chybí. V oblasti dopravy jsme navrhli navýšit rozpočet tak, aby bylo možné začít se včasnou výstavbou tramvajové trati na Vinice. Dále jsme navrhli navýšení výdajů do služeb pro občany tak, aby nemusely být v budoucnu omezeny. Konkrétně jsme požadovali navýšení pro plavecké bazény, zimní stadion, ZOO Plzeň, městskou zeleň a pro vodovody a kanalizace.

“Rozpočet v jeho schválené podobě je bohužel koncipován tak, že vše, co chceme poplatit, pokryjeme, případně si na to půjčíme. Vedení města tak absolutně upustilo od jakékoliv zodpovědnosti a výhledu do budoucnosti,” shrnuje zastupitel Štěpán Krňoul (KDU-ČSL).

Za problematické také opoziční klub SPOLU považuje nárůst nákladů ve prospěch Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP). Ty musí být ufinancovatelné, současná koalice však pouze zvyšuje výdaje a neřeší příjmovou stránkou a chybí jí jakákoliv strategie. Pokud se nic nezmění, bude mít hospodaření současného vedení zásadní negativní dopad na kvalitu veřejné dopravy v Plzni.

“U PMDP rostou výdaje, ale příjmy se nevyvíjí. Opatření jízdného zdarma vytyčené věkovou hranicí do 15 let a nad 65 let způsobí pokles příjmů o 30 milionů korun ročně, což bude sanováno z rozpočtu města a nůžky mezi příjmy a výdaji se budou rozevírat. Je třeba nastavit takový ekonomický model, kdy jízdné bude přijatelné pro Plzeňany a zároveň bude ufinancovatelný. Současné vedení požadavek dopravního podniku pouze plně akceptuje, bez jednání, bez posouzení efektivní varianty," popisuje situaci, jakým způsobem je sestavován rozpočet, zastupitel Michal Vozobule (TOP 09).

"Nárůst nákladů na PMDP je třeba krýt finančními zdroji, což předložený rozpočet nereflektuje,” upozorňuje zastupitel Jiří Lodr (KDU-ČSL).

“Bez jakéhokoliv opodstatnění rostou výdaje na úhradu prokazatelné ztráty dopravních podniků. Ty budou každoročně o 100 milionů vyšší, za čtyři roky tak bude stát dopravní podnik plzeňskou kasu o 400 milionů více než v uplynulém volebním období. Tímto krokem vedení Plzně pošlapalo finanční rámec schválený v roce 2019, který zajišťoval udržitelnost rozpočtu. V rozpočtech sestavovaných v minulem volebním období pod vedením primátorů Baxy a Šindeláře jsme kladli důraz na efektivní alokaci finančních prostředků, proto pokud vykazoval dopravní podnik ztrátu, probíhalo jednání na základě třech premis: obnovy vozového parku, úprava frekvence spojů a preference veřejné dopravy,” uzavírá David Šlouf (ODS).

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme