SPOLU chceme prvotřídní silnice i vysokorychlostní trať do Norimberku

15. 7. 2021

Koalice SPOLU v Plzni představila svůj recept na to, jak pomoci dopravní situaci v Plzeňském kraji. Region je specifický tím, že je tvořený jedním velkoměstem a velkým počtem malých obcí, což klade velké nároky na dopravní infrastrukturu. Proto budeme požadovat urychlení dostavby obchvatů měst a obcí na silnicích první a druhé třídy, které jsou zatížené velkým množstvím tranzitní dopravy. Dalším specifikem je geografická poloha našeho regionu na hranicích s naším nejvýznamnějším ekonomickým partnerem – Německem. Proto budeme iniciovat zahájení jednání o znovuzařazení našeho kraje do systému vysokorychlostních tratí na trase Praha – Plzeň – Norimberk.

 

„Na dopravě přímo závisí kvalita každodenního života v naší zemi. Pokud se má Česko a Plzeňský kraj dostatečně rozvíjet, neobejde se bez funkční, spolehlivé a bezpečné dopravní sítě, která bude dobře navazovat na sítě našich sousedů. Kromě zásadního zrychlení povolovacích procesů je klíčové stabilní financování dopravních staveb. Vláda musí mít jasný a dlouhodobý plán toho, kolik peněz půjde v budoucnu do infrastruktury. Obce, města a kraje tak budou moci lépe plánovat výstavbu obchvatů a dalších důležitých dopravních staveb. Stávající nahodilé financování výstavbu komplikuje a brzdí,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.

Nechceme megalomanské projekty, ale plošné propojení dopravní sítě

„S tím souvisí i koncepce chytrých měst, která využívají nejmodernější technologie a jsou navzájem propojena kvalitními silnicemi. Vedle toho se budeme soustředit na budování vysokorychlostních železnic a posilování nákladní železniční dopravy, což uleví silničním tahům i přírodě. Namísto megalomanského projektu kanálu Dunaj–Odra–Labe chceme přispět k plošnému budování propojené dopravní sítě, to je ta nejrychlejší cesta ke kvalitnímu životu ve všech našich regionech,“ doplňuje předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

„Nezbytnou podmínkou rozvoje infrastruktury je zrychlení povolovacích procesů a zkrácení doby přípravy dopravních staveb, která dnes dosahuje ostudných patnáct až sedmnáct let. Další prioritou je efektivnější využívání evropských peněz na modernizaci, opravy i novou výstavbu. Česká republika je tranzitní země, kterou značně zatěžuje mezinárodní přeprava, a právě tady mohou evropské fondy smysluplně pomoci,“ uzavírá předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Za alarmující považujeme fakt, že Správa železnic v současné době nepočítá se stavbou vysokorychlostní železnice přes Plzeň. Proto budeme iniciovat zahájení jednání s dotčenými orgány o znovuzařazení Plzně do systému vysokorychlostních tratí. Chceme-li dál rozvíjet přeshraniční ekonomické vztahy a udržet v regionu vysoce kvalifikované odborníky, je proto třeba plánovat zcela novou vysokorychlostní trať Praha – Plzeň – Norimberk,“ říká lídr kandidátky SPOLU v Plzeňském kraji Martin Baxa (ODS).

 

Zlepšíme silniční spojení mezi Plzní a Klatovy a postavíme obchvat Přeštic

 

„Ačkoliv Plzeňský kraj patří ke třem regionům, kde jsou dálnice dokončeny, značná dopravní zátěž spočívá i na navazující síti silnic první třídy. Správce státních silnic musí veškeré úsilí směřovat k jejich modernizaci, a to zejména při výstavbě obchvatů obcí zatížených neúměrně kamionovou dopravou, která trápí obyvatele dotčených měst a obcí. Za prioritní považujeme zejména propojení dvou největších měst – Plzně a Klatov a co nejrychlejší stavbu obchvatu Přeštic, kudy denně projíždějí desítky tisíc aut včetně kamionů. Dále pak na Plzni-jihu obchvat Losiné, Chválenic a Želčan, na Plzni-severu obchvat Plas a Kaznějova, a při hlavní tahu do regionu Horní Falce je pak prioritou přeložka kolem Líní, Zbůchu, Chotěšova a Stodu, které jsou silně zatížené kamionovou dopravou,“ zdůrazňuje krajský lídr TOP 09 Marek Ženíšek.

  

Nesmíme zapomínat na rozvoj dopravní infrastruktury na venkově. Například severní Rokycansko, jehož napojení na dálnici D5 prostřednictvím přeložky silnice II/232 je připravené. Jen je potřeba, aby stát začal využívat lépe fondů EU.  Dalšími důležitými stavbami jsou severovýchodní obchvat Tachova či přeložka Chrást – Kyšice a modernizace silnice mezi Stříbrem a dálnicí D5. Platí také, že čím méně důvodů do města jet, tím méně ucpaných křižovatek a stresu v zácpách za volantem. Denně tisíce lidí dojíždí z venkova do Plzně. To vytváří extrémní tlak na infrastrukturu kraje a města.  Musíme vybudovat na venkov, kromě kvalitních komunikací, také digitální dálnici. Tím získají mnozí lidé možnost pracovat v regionu a školy kvalitní internet. Musíme nabízet jednoduchý a srozumitelný portál občana, aby stát nenutil jezdit lidi na úřady,“ říká lídr KDU-ČSL v kraji Stanislav Šec.

 

 Eva Šafránková, krajská manažerka TOP 09 Plzeňský kraj

 

 

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme