Rok v plzeňské koalici: Zlepšení dopravy i životního prostředí

14. 1. 2020

Za první rok vlády se plzeňské koalici, jejíž součástí je i TOP 09, podařilo prosadit základní programové body týkající se dopravy a životního prostředí, které spadají do působnosti náměstka pro dopravu a životní prostředí Michala Vozobule (TOP 09). Zelená byla dána dokončení tzv. západnímu okruhu, začne fungovat tramvajová trať na Borská pole, a nastartovaly se projekty tzv. zelenomodré infrastruktury.

„Těší mě, že do programového prohlášení města Plzně pro období 2018–2022 se nám podařilo prosadit všechny priority z našeho programu a mám radost, že již v prvním roce dařilo učinit zásadní kroky ke zlepšení dopravní situace ale i celkového klima ve městě,“ říká předseda plzeňské TOP 09 a náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Michal Vozobule.

Plzeň udělala významný krok k snížení podílu tranzitní dopravy. „Na podzim 2018 jsme získali stavební povolení pro druhou etapu tzv. západního okruhu a společně s Plzeňským krajem začali soutěžit zhotovitele. Předpokládaný termín zahájení stavby, která propojí Bory, Skvrňany, Křimice, Radčice a Severní Předměstí a odlehčí tak tranzitní dopravě v Plzni, je na jaře 2020 a dokončena by měla být v roce 2023,“ říká Michal Vozobule.

Další klíčovou stavbou, kterou město v březnu zahájilo, je budování úseku silnice mezi ulicemi Plaská a Na Roudné. Hotovo by mohlo být za dva roky. Podle Michala Vozobule má stavba zásadní význam: "Jde o naprosto klíčovou stavbu dopravního systému Plzně, protože je součástí východní části městského okruhu. Pomůže zklidnit okolí Boleveckého rybníka, zlepšit propojení mezi Severním Předměstím a Doubravkou a po úplné dostavbě bude zárukou odvedení podstatné části tranzitu ze středu města, samozřejmě společně se západním okruhem. Tato etapa stavby pomůže také vyřešit problémy s propojením cyklostezek z ulice Na Roudné a z Jateční, kde jsou dnes cyklisté vystaveni nebezpečným situacím.

Zlepšení se dočkali také mimoplzeňští cestující, kteří mohou od prosince 2018 využívat nový autobusový terminál Šumavská u hlavního vlakového nádraží. „Díky této stavbě za sto padesát milionů korun se výrazně zkrátila doba přestupu na vlakové spoje a zvýšil komfort pro cestující, kteří již nově nemusí absolvovat dvoukilometrový přesun od vlaku na centrální autobusové nádraží,“ pochvaluje si Michal Vozobule. Nové autobusové nádraží má celkem devět odjezdových stanovišť a jedno příjezdové, nyní na něj jezdí linky především z jižního a východního Plzeňska, od roku 2020 sem budou zajíždět všechny páteřní linky, kromě těch ze severního Plzeňska. Ty přibydou po dostavbě přeložky silnice I/20 Plaská-Na Roudné.

Na dobré cestě je také koncepce „Park and Ride“, tedy stavba záchytných parkovišť s návazností na městskou hromadnou dopravu. Městská rada na podzim schválila výstavbu dvou nových parkovacích domů – u bazénu na Slovanech a na Borech ve Skupově ulici u OC Luna. „Jako první by měl do roku 2023 vzniknout parkovací dům u městského bazénu na Slovanech. Objekt by měl mít dvě podzemní a dvě nadzemní patra. S parkovišti je třeba spojit placené zóny parkování a rezidenční zóny. Cenově zvýhodnění v těchto zónách pak mají být zejména občané města Plzně. Naopak pro ostatní se směrem k centru musí cena za parkování zvyšovat,“ říká Michal Vozobule.

Plzeň udělala významný krok k posílení ekologické veřejné dopravy. Na jaře vyjely do ulic na linkách 15 a 16 nové velkokapacitní plně klimatizované bateriové trolejbusy Škoda 27 Tr. „Plánujeme, že podíl tramvajové a trolejbusové dopravy v Plzni do roku 2030 vzroste ze stávajících 64 procent na 85 procent. Tomu přispěje také nasazení nových trolejbusů s bateriemi, které mohou převzít část autobusových výkonů. Nové trolejbusy se dobíjejí dynamicky během jízdy pod dráty a mohou obsloužit nové lokality bez trolejového vedení. Nyní je testujeme na zkušební lince č. 19 z Ústředního hřbitova do Malesic a jejich parametry jsou také již nastaveny pro případnou realizaci trolejbusové dopravy k Fakultní nemocnici Lochotín a na Košutku,“ plánuje Vozobule.

Do finále se blíží také otevření tramvajové tratě na Borská pole. „Práce běží podle plánu a vše směřuje k tomu, že od 15. prosince by měla být trať zprovozněná,“ říká náměstek primátora Michal Vozobule. Novou 1,3 kilometru dlouhou trať město nechává budovat od křižovatky Klatovská – Kaplířova – U Borského parku až k ulici U Letiště. Součástí projektu je také vybudování nového terminálu městské hromadné dopravy v Dobřanské ulici i další práce. Vysoutěžená částka za stavbu tratě je 479,8 milionu korun bez DPH. Městu se na akci podařilo získat dotace z Operačního programu Doprava ITI a z Integrovaného regionálního operačního programu. Dotace pokryje 60 procent nákladů.

Město myslí také na cyklisty. Letos vybudovalo další trasy pro pěší i cyklisty, které jsou součástí systému Greenways. Nově vznikla cesta, která vede od mostu přes řeku Mži v Radčicích do Křimic k sokolovně v Plzeňské ulici a rekreační trasa v údolí řeky Radbuzy a to část Litice 2. „Začátek cyklotrasy je v Liticích na sjezdu z místní komunikace K Valše k hřišti a chatám, pokračuje po stávající štěrkové cestě směrem do místa, kde se odbočuje vlevo na štěrkovou cestu k jezu. Náklady na projekt činily přibližně 28 milionů korun a nejvíce finančních prostředků šlo na stavbu ocelové lávky přes řeku Radbuzu,“ upřesňuje Michal Vozobule.

Plzeň má také nový plán k budování tzv. zelenomodré infrastruktury a přijalo i důležitý dokument, který radí investorům se zasakováním dešťové vody. "Zasakovací jímky, průlehy a podobné věci se musí stát součástí městských investic. Podporujeme také zelené střechy. Zachytávají dešťovou vodu, zlepšují městské mikroklima, slouží jako izolace, jsou útočištěm pro hmyz. V Plzni máme připraven projekt zelené střechy na 4. ZŠ na Košutce, zelenou střechu by mělo mít také zrekonstruované tramvajové depo PMDP, připravují se další projekty na MŠ a ŽS a zelené střechy by měly být i na nových parkovacích domech,“ říká náměstek primátora pro životní prostředí.

 

                                Eva Šafránková, krajská manažerka TOP 09

Štítky
Osobnosti: Michal Vozobule