Piráti, ANO a STAN mohutně zadlužují kraj. ODS a TOP 09 pro rozpočet ruku nezvedla

20. 12. 2022

S ostrou kritikou připraveného krajského rozpočtu vystoupili před pondělním jednáním zastupitelstva Plzeňského kraje zastupitelé za ODS a TOP 09. Rozpočet připravený koalicí Pirátů, ANO, STAN, Zelených a Pro Plzeň počítá s mohutným schodkem, výrazně podhodnocuje daňové příjmy a nadto bezdůvodně navyšuje rezervu pro mimořádné výdaje. To v praxi znemožní, aby do rozdělení peněz mohli zasáhnout další zastupitelé kraje, včetně finančního výboru. Kraj pod vedením pirátského hejtmana Rudolfa Špotáka selhává také v ekonomickém řízení krajských nemocnic.

„Plzeňský kraj má v roce 2023 hospodařit s téměř miliardovým schodkem a lepší to nebude ani ve střednědobém výhledu na roky 2024 a 2025. Krajská koalice přitom neví, jak chce tento schodek financovat. Důvodem zadlužování nemůže být ani avizované předfinancování projektů dotovaných Evropskou unií,“ vysvětluje znepokojení na hospodařením kraje krajský zastupitel a senátor Vladislav Vilímec.

„Předložený krajský rozpočet je jednoduše nepřijatelný. Zcela v rozporu s údaji z ministerstva financí podhodnocuje daňové příjmy kraje, oproti pravděpodobnému inkasu dokonce o neuvěřitelných 918 milionů korun. Vládnoucí koalice Pirátů, ANO a STAN si současně navrhuje zvýšit rozpočtovou rezervu, a to na 4,36 % celkových rozpočtových výdajů. Pro srovnání, vládní rozpočtová rezerva ve státním rozpočtu činí pouze 0,54 % řadit opozici a dokonce i finanční výbor, který by měl hospodaření kraje kontrolovat. Znatelně se tím sníží transparentnost hospodaření kraje,“ doplňuje detaily Vladislav Vilímec.

Zastupitelům za ODS a TOP 09 se nelíbí ani předložený plán financování krajských nemocnic, do kterých má přitéct dodatečných 294,4 milionu korun. „Nezpochybňujeme potřebu rozvíjet krajské nemocnice a pomoci jim v době vysoké inflace a rostoucích nákladů na energie. Navržené zvýšení ale představuje navýšení o 192 % oproti plánu na rok 2022. Tedy z původních 191 mil Kč v roce 2022 na 368 mil Kč v roce 2023,“ uvádí Marek Ženíšek.

Richard Pikner doplňuje: „Náklady na materiál a energie, služby tvoří 20 % nákladů nemocnic . Pokud by tedy navýšení SOHZ bylo způsobeno růstem těchto nákladů, tak by tento nárůstu musel představovat 463 % !!!! A to se rozhodně dít nebude.“

ODS a TOP 09 proto zastupitelstvu navrhne několik rozpočtových úprav, které mohou přispět ke snížení navrhovaného schodku a účelnějšímu využití krajských peněz. Konkrétně chce, aby se očekávané daňové příjmy v souladu s dostupnými predikcemi navýšily o 450 mil. Kč. Rezervy na nepředvídatelné výdaje chce naopak snížit o zhruba 250 mil. Kč. Změny navrhne ODS a TOP 09 také v kapitole věnované financování krajského zdravotnictví a ochrany památek, kde chce posílit již zaběhlé a dobře fungující programy jejich oprav.

Nejděsivější je ale fakt, že díky nekompetentnosti budou výdaje a utrácení narůstat i v budoucnu. Byl zrušen připravený projekt galerie U Zvonu, na který byla schválená dotace z Ministerstva kultury, a dále kraj mohl žádat o další finance v rámci Národního plánu obnovy. Vedení kraje nepodalo místo toho žádnou jinou žádost. Zároveň tvrdí, že prioritou je tzv. Kulturní centrum v bývalých lázních bez toho, aby bylo zřejmé, kolik bude vše nakonec stát. Přitom cena byla podle zástupců vedení kraje opakovaně uváděna jako jeden z hlavních důvodů, proč již hotový projekt galerie U Zvonu byl zrušen. Stále také není jasné, jak budou zcela odlišné instituce jako Západočeská galerie v Plzni či např. Radovánek vedle sebe v objektu fungovat.

Klub ODS a TOP 09 navrhuje schválení uzavření memoranda Plzeňského kraje se Sušickou nemocnicí, aby se následnou finanční výpomocí mohla alespoň částečně stabilizovat situace do definitivního vyřešení. Zároveň konstatuje, že nečinností náměstka pro zdravotnictví pana Haise, byl promrhán celý rok 2022, což vedlo prakticky k ukončení poskytování akutní interní péče v Sušické nemocnici od podzimu 2022.

Klub ODS a TOP 09 dále konstatuje, že jak návrhy mimořádné kalkulace SOHZ nemocnic za rok 2022, tak návrhy SOHZ pro nemocnice PK na rok 2023 vykazují závažné nedostatky, a proto je není možné podpořit. V mimořádné kalkulaci Stodské nemocnice za rok 2022 je požadováno navíc 35 mil Kč nevýšení o 48 % a zdůvodněno propadem zdravotních tržeb a nárůstem služeb, energií, oprav. Přičemž oproti plánu na rok 2022 došlo k poklesu tržeb o 14 mil Kč a oproti finančnímu plánu naopak došlo k poklesu nákladů za služby a energie o 5 mil Kč, celková výše kalkulace SOHZ je 86 mil Kč, tj navýšení o 14 mil Kč a nárokováno je 35 mil Kč. Naopak u Domažlické nemocnice je kalkulace SOHZ na rok 2022 63 mil Kč, a přitom s mimořádným vyúčtováním mají dostat 55 mil Kč. Kromě toho mezi porovnatelnými nemocnicemi Domažlice a Stod pak jednotlivá oddělení významné rozdíly v ekonomické efektivitě. Domažlice kalkulují ztrátu gynekologie 14 mil Kč, Internu 1,0 mil Kč, ARO 0,9 mil Kč, zatímco Stod gynekologie 23,5 mil Kč, interna 27 mil Kč a ARO 10,5 mil Kč. Tyto řádové rozdíly nejsou nikde komentovány vysvětleny, přičemž dětské, chirurgie, laboratoře, RTG mají kalkulace obdobné.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme