3. 10. 2018

Vážení občané,

právě čtete stručné představení našich kandidátů a programu. Kandidátku jsme sestavili z lidí, kterým není naše město lhostejné a kteří chtějí pracovat na rozvoji všech jeho částí jako je Sedlec nebo Malá Strana.

Starý Plzenec je krásné město s hezkou okolní přírodou a cennými historickými památkami. Já osobně Plzenci přeji, aby byl v budoucnosti městem, kde je příjemné a klidné bydlení s dostatkem služeb pro občany, sportovním i kulturním vyžitím, které zároveň dbá na ochranu okolní přírody a jedinečných historických památek, a také městem odkud nebudou mladí lidé odcházet do Plzně. Současně bych si přál město, které projde příštím volebním obdobím bez referend a politických tahanic, aby se podařilo dokončit územní plán a udělat maximum pro napojení obchvatu Losiné na Šťáhlavy, čímž by se odklonila doprava, která míří z Plzně na Šťáhlavy.

A v neposlední řadě městem, které lépe komunikuje s občany. Proto říkám, že si přeji v Plzenci dialog, monologem ho totiž nezlepšíme. Ale teď už k samotnému programu a lidem z kandidátky „Žijeme Plzencem.“

Volební program

1)     Informacechceme transparentně a objektivně informovat občany o přípravě, schvalování a plnění rozpočtu města i o záležitostech navrhovaných na zastupitelstvo a radu města. Plnění slibu myslíme vážně a již před přípravou tohoto programu jsme roznesli do všech schránek v našem městě dotazníky a ptali se na názory občanů. Některé vaše podněty jsme zapracovali do tohoto volebního programu. Také jsme prosadili zveřejňování záznamů ze zastupitelstva na webu města.

2)     Rozvoj chceme svědomitě a se znalostí místních poměrů dokončit územní plán. Již jsme se zasadili o zmenšení průmyslové zóny a omezení masivní výstavby „nad Traťovkou“. S tímto souvisí i problematika dopravy ve městě a odmítnutí průtahu městem přes školní zahradu.

3)     Modernizace - město hodné 21. století.  Chceme se zaměřit na vyřešení situace Smetanovy ulice v centru města. Vytvořit kvalitní podmínky pro sport a postavit odpovídající sportovní halu, ale za rozumné peníze. Velké rezervy vidíme v nedostatku hřišť pro děti a podpory aktivit pro seniory.

4)     Hospodárnost – veřejné prostředky využívat řádně a uvážlivě, tvořit rezervy a nezadlužovat město.

5)     Doprava – ve městě i v okolí. Chceme začít řešit nebezpečné úseky ve městě (především v Sedlci a na Malé straně). Pro bezpečnost chodců musíme vybudovat přechody (např. na Smetanově ulici v Sedlci nebo na Malé straně) a chodníky. Chceme se zasadit o vybudování chodníku při silnici do Olympie a pokusit se zklidnit, nebo dokonce odklonit dopravu směřující do našeho města (propojit obchvat Losiné přímo na Šťáhlavy). Zlepšit propojení mezi Sedlcem a Malou stranou.

6)     Kvetoucí město – chceme podporovat a chránit přírodu ve městě a okolí. Město musí při veřejných stavbách a rekonstrukcích počítat se zelení a při kácení stromů dosazovat nové stromy. Podporovat nejen finančně spolky a občany, kteří o přírodu v okolí Starého Plzence pečují. Nabídnout projekty obnovy a údržby zeleně (parky, veřejné zahrady, stromy absolventů apod.).  Prosadit lepší hospodaření s vodou (i dešťovou) a zamezení asfaltových ploch bez zeleně.

Kandidátní listina ŽIJEME PLZENCEM:

1.           Mgr. Miroslav Hlaváč, 27, zástupce tiskové mluvčí, TOP 09

2.           Mgr. Ing. Dušan Kopřiva, 43, advokát, bezpp

3.           Miroslav Hejzek,66, trenér házenkářů, TOP 09

4.           Ing. Petr Vachovec,50, jednatel společnosti, bezpp

5.           Jan Štěch, 41, vedoucí technické správy Pronap, TOP 09

6.           Jiří Bojo, 70, důchodce, bezpp

7.           Petr Beneš, 48, strojní údržbář, TOP 09

8.           Ing. Pavel Císař, 68, podnikatel, majitel firmy CÍSAŘ, v.o.s., bezpp

9.           Bc. Lucie Burianová, 45, ekonomka, předsedkyně spolku Sedlec žije, bezpp

10.         Ing. Josef Vačkář, 43, regionální inspektor ÚKZÚZ, bezpp

11.         Mgr. Daniela Roučková, 29, marketingová a PR manažerka, bezpp

12.         Jaroslav Lenk, 62, textař a skladatel, bezpp

13.         Roman Císař,29, vychovatel ZŠ Sedlec, bezpp

14.         Bc. Karel Krupička, 25, student, fotograf, bezpp

15.         Jiří Medřický, 54, živnostník, předseda spolku Kvetoucí stromy, bezpp

16.         Ing. Jiří Bránský, 59, OSVČ, bezpp,S sČR

17.         Mgr. Jitka Hurtová, 46, vrchní sestra FN Plzeň, bezpp

Pokud máte jakékoli dotazy k našemu programu nebo kandidátům, neváhejte mne kontaktovat na e-mailu  miroslav.hlavac@top09.cz nebo na mobilu  737 209 766, rád s vámi pohovořím.

Vážení občané, jedině vy rozhodnete v těchto volbách a ovlivníte podobu Plzence na další roky, proto rozhodně jděte k volbám a volte podle svého nejlepšího uvážení.

Miroslav Hlaváč, kandidát na starostu Starého Plzence

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme