Město Plzeň připravuje plán rozvoje místní cyklodopravy

30. 5. 2022

Naším cílem je identifikovat a pojmenovat principy budování dopravní infrastruktury, včetně té cyklo a pěší, tak, abychom se o ně mohli opřít při jakékoliv diskuzi a zadávání podnětů pro stavbu nových komunikací či úpravu komunikací stávajících. Vytvořit zásady do jisté míry nezávislé na aktuální situaci silniční sítě, zásady, o které se může opřít současná i budoucí politická reprezentace při snaze vést město směrem k posílení cyklodopravy,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Michal Vozobule.

Jan Hakl, vedoucí Úseku dopravy a cyklodopravy Správy veřejného statku města Plzně, na úvod představil strukturu chystaného dokumentu a co vše jeho příprava obnáší: „Probíhá velký upgrade cyklogenerelu, který bude rozšířen o kapitoly věnované parkování kol či řešení objížděk, ale především zahrne i kategorizaci tras tak, aby mohly vzniknout hlavní trasy pro denní cestování po Plzni, které budou především rychlé a také co nejvíce oddělené od aut i chodců. Spolupráce s veřejností je pro nás velmi přínosnou zpětnou vazbou naší práce a považujeme ji za standardní součást prací na koncepčních dokumentech či u velkých projektů.“

Cílem diskuze bylo pojmenování překážek, které brání občanům využívat cyklodopravu v každodenním životě ve městě. Zároveň měla najít opatření, která zvýší motivaci obyvatel dopravovat se po městě na kole.

Příchozí diskutovali ve čtyřech pracovních skupinách a většina se shodla na následujícím:

Jako největší překážky vidí: stezky, kde se spolu pohybují pěší a cyklisté, křížení cyklostezek a chodníků, dále pak vzájemnou netoleranci cyklistů a řidičů, neopatrnost chodců na smíšených stezkách, nespojitost a terénní nerovnosti cyklostezek, nedostatek přímých tras v centru města, nedostatek cyklostojanů, obavy o bezpečnost během jízdy a obavy z krádeže kola.

Naopak vidí možné zdroje rozvoje místní cyklodopravy ve vybudování odpovídající infrastruktury, která zajistí především bezpečnost, a přitom zároveň zkrátí čas pro přesun z místa A do místa B. Jako motivující shledala příchozí veřejnost osvětovou kampaň, která by vzdělávala jednotlivé účastníky dopravy – pěší, cyklisty, řidiče k vzájemné toleranci a bezpečnému užívání dopravních koridorů. V ideálním případě úplné oddělení cest pro pěší, pro mikromobilitu – tj. kola, koloběžky, brusle, skateboardy – a automobilového provozu. Dalším motivačním prvkem by mohlo být budování zázemí pro uložení kol zaměstnavateli a u škol, lepší provázanost cyklodopravy s městskou hromadnou dopravou a v neposlední řadě více sdílených kol, zlepšení systému jejich výpůjček a s tím související zvýšení jejich dostupnosti. Účastníci diskuze také zakreslili do map, kde jim v Plzni chybí cyklistické komunikace.

Zpracovatelé nového cyklogenerelu nyní dokončují jednotlivé segmenty analytické části a v druhé polovině roku budou následovat práce na návrhové části dokumentu. Po jejím dokončení bude nový cyklogenerel představen veřejnosti a jeho finální verze bude předložena ke schválení Zastupitelstvu města Plzně. Na rozdíl od dosud platného cyklogenerelu, který představuje pouze návrh sítě cyklistických komunikací v mapě, bude ten nový obsahovat návrh vybudování konkrétní sítě cyklostezek včetně jejich kategorií a také další opatření pro podporu rozvoje cyklistiky v Plzni s výhledem na další dvě dekády.

„Jsem ráda, že město přijalo naši nabídku ke spolupráci při projednávání tak důležitých strategických dokumentů, jako je veřejná doprava a cyklodoprava v Plzni. Vnímám to jako zásadní proces pro budování vzájemné důvěry občanů a politicko-úřednického aparátu a zdravého rozvoje města,“ uvedla Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci západní Čechy a dodala: „Na přelomu roku chystáme společně se zpracovateli další setkání, které se bude věnovat představení již zpracovaných generelů.“

Setkání uspořádalo Centrum pro komunitní práci západní Čechy společně s městem Plzní a neziskovou organizací Johan v rámci projektu Podpora participace v Plzni, který podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund. Jeho cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Editace textu: Eva Kriegerová

Foto: M. Pecuch

www.plzen.eu/aktuality

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme