Pikner: Informace ke krajským vyjednáváním

3. 11. 2020
Rádi bychom informovali o tom, jak se vyvíjejí jednání po krajských volbách.
Na prvním jednání v sobotu 10. října učinili zástupci STAN, Zelených, PRO PLZEŇ a České pirátské strany nabídku pro ODS a TOP 09 na zastoupení v devítičlenné krajské radě na principu 5 (STAN, Zelení, PRO PLZEŇ, Česká pirátská strana) + 4 (ODS a TOP 09), a to s tím, že hejtmanem se stane zástupce ODS.
Následovalo několik setkání vyjednávacích týmů, která se týkala především programu, řešení naléhavých problémů v kraji (např. situace v sušické nemocnici) a rozdělení jednotlivých gescí v radě mezi budoucími koaličními partnery.
Ve čtvrtek 29. října se dosavadním stavem jednání zabývala Regionální rada ODS Plzeňského kraje a tuto nabídku nepřijala. Hlavním důvodem byl požadavek STAN, Zelených, PRO PLZEŇ a České pirátské strany na většinu v krajské radě i ve výborech zastupitelstva. Od počátku jednání jsme vždy naše partnery upozorňovali, že o nabídce budou jednat právě krajská vedení ODS a TOP 09.
Chceme rozhodně ujistit o tom, ODS i TOP 09 si přejí koalici se subjekty, s nimiž jsme dosud vyjednávali. Proto byla navržena změna zastoupení v budoucí krajské radě takto: ODS - 4, TOP 09 - 1, Česká pirátská strana - 2 a STAN, Zelení a PRO PLZEŇ - 2.
Zároveň bylo na posledním společném jednání domluveno, že by v koaliční smlouvě byla jasně zanesena pojistka znemožňující přehlasování v radě kraje. Vypracování návrhu na její znění jsme ponechali na zástupcích STAN.
Domníváme se, že se jedná o férovou nabídku, která žádné ze stran nedává nadpoloviční většinu v radě kraje a zároveň lépe zohledňuje výsledky v krajských volbách. A určitě nabízí stabilní většinu po dobu celého funkčního období 2020-2024. Této variantě vyjádřili podporu všichni členové společného zastupitelského klubu ODS a TOP 09.
V tuto chvíli je tedy na straně našich vyjednávacích partnerů, zda návrh přijmou a zda budeme směřovat ke společnému spravování Plzeňského kraje. My o to rozhodně stojíme.
Další jednání je naplánované na středu 4. 11.

Richard Pikner, krajský zastupitel, lídr TOP 09 do krajských voleb 2020

Štítky