Pardubičtí zastupitelé diskutovali o "spolupráci na pravici"

23. 6. 2016

Ve čtvrtek 16.června pořádal TOP tým Pardubice svou první debatu na téma „Spolupráce na pravici“. Pozvání na debatu přijali Prim. PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D., poslanec za TOP 09, člen Zastupitelstva města Pardubice a lídr kandidátky TOP 09 do krajských voleb, Ing. František Weisbauer, člen Rady města Pardubic za Koalici pro Pardubice a Mgr. Karel Haas, člen Zastupitelstva města Pardubice za ODS. Kromě zástupců pravicových stran v pardubickém zastupitelstvu a TOP týmu Pardubice se debaty zúčastnili i zástupci dalších mládežnických organizací: za Mladé konzervativce Tomáš Kouřílek a za Mladé lidovce Stanislav Kolařík.

Debata se soustředila zejména na nalezení programových průniků jednotlivých politických stran zastoupených v pardubickém zastupitelstvu. Debatující se shodli na čtyřech hlavních prioritách, kterými jsou doprava, zdravotnictví, školství a podpora podnikání.

Doprava je v Pardubicích dle diskutujících asi nejpalčivějším problémem. Všichni se shodli na nutnosti vybudování obchvatů kolem města vzhledem k nefunkčnosti dříve plánovaného roštového systému dopravy. Rovněž zdůraznili, že město by mělo ve spolupráci s krajem zlepšit své územní plánování a to nejen ve vztahu k připravovaným dopravním stavbám.

V otázce zdravotnictví rezonovalo zejména aktuální téma dalšího rozvoje krajské nemocnice v Pardubicích. V názorech na další rozvoj se diskutující rovnoměrně rozdělili od podpory rozvoje stávajícího areálu po jednoznačné odmítnutí stěhování nemocnice do jiných prostor.

Jako strany z pravé části politického spektra se shodli, že pardubickým žákům a studentům by při jejich vzdělávání a získávání praxe jednoznačně prospěla větší spolupráce mezi středními školami a podniky v Pardubicích a okolí

Tomáš Kalousek, člen předsednictva TOP tým Pardubice

Štítky