Mladí lidé debatovali o imigrantech a zákazu kouření

19. 8. 2015

Jak snížit příliv uprchlíků?

„Uprchlickou krizi nastartoval sílící radikalismus a s ním související nepokoje, kvůli kterým miliony lidí zejména na Blízkém východě a v Africe utíkají ze svých domovů do bezpečnějších částí světa. Západ stojí zejména před otázkou, jak situaci v těchto oblastech stabilizovat. Jen tak bude možné příliv uprchlíků snížit,“ popsala aktuální události na úvod setkání Iva Břízová, absolventka Diplomatické akademie.

Problematiku rozvedl předseda TOP týmu Pardubice Ondřej Müller, podle něhož je třeba rozlišovat ekonomické migranty a válečné uprchlíky. „V tento okamžik můžeme pomoci tím, že přijmeme ty skutečně potřebné, kteří jsou ohroženi válkou. Mělo by jít zejména o rodiny s dětmi židovsko-křesťanského vyznání, protože ti se integrují nejsnáze,“ řekl Ondřej Müller.

Z domácích témat se pak diskutující zabývali zejména zákazem kouření v restauracích, který by měla projednávat Poslanecká sněmovna. „Odpověď na tuto otázku je u každého z nás velmi subjektivní. Nekuřáci budou přirození spíše pro zákaz kouření v restauracích, zatímco kuřáci by se jím cítili dotčení,“ uvedl k tématu Petr Tomášek, republikový místopředseda Mladých konzervativců. Neformální hlasování zúčastněných mu dalo za pravdu. Z přítomných nekuřáků byli až na jednoho všichni pro zákaz kouření, zatímco všichni kuřáci byli proti. „Když začneme diktovat majitelům hospod, zda se tam smí kouřit, co přijde zítra? Kouření je věc svobody a ta tímto zákazem utrpí,“ reagoval na výsledek hlasování Vojtěch Marek, předseda Mladých křesťanských demokratů v Pardubickém kraji.

Nejen na závěr diskuse, ale i v jejím průběhu se ke slovu dostali také hosté, kteří ocenili odbornou připravenost účastníků i přátelskou atmosféru celé akce.

Pardubický deník

Galerie
Štítky
Osobnosti: Ondřej Müller