Znám dobře starosti a radosti lidí v Pardubickém kraji

3. 10. 2012

S jakým krédem vstupujete do předvolebního boje o uplatnění  v rámci nové koalice?

Správa kraje je veřejná služba a lidé mají nárok na její kvalitu. Jsem osm let krajským zastupitelem a zajímají mě otázky spojené s financováním samosprávy kraje. Znám dobře starosti a radosti lidí v Pardubickém kraji a do krajských voleb jdu proto, že chci lidem sloužit.  Kandiduji jako lídr kandidátky TOP09 a starostů, budeme se snažit urychleně řešit finanční udržitelnost v dopravě, školství i ve zdravotnictví. Všechny tyto oblasti jsou úzce propojené a nelze je řešit odděleně. Protože když se na jedné straně posílí rozpočet nemocnic, nemůžeme opravovat silnice nebo nemáme na provoz krajem zřizovaných škol na straně druhé.

 

Jak budete chtít uplatnit svoje dosavadní zkušeností ve veřejné správě.?

Deset let jsem starostou města Česká Třebová, kde také žiji a která se od roku 1989 významně proměnila v moderní kulturní i sportovní město. Za dobu mého působení jsme stabilizovali základní školství, když jsme rozsáhle opravili dvě základní školy. Postavili jsme Domov pro seniory a tuto oblast služeb nadále rozšiřujeme; šest let provozujeme dopravu pro seniory. Rekonstruovali jsme divadlo Malá scéna a z peněz města jsme vybudovali polikliniku, kterou provozujeme tak, že nám nevytváří ztrátu. Postavili jsme zimní stadion a sjezdovku v Pekláku.  Vybudovali jsme multifunkční terminál a vytvořili podmínky pro stabilizaci  zaměstnanosti Abychom ještě zvýšili zaměstnanost, uskutečňuje se v našem městě velká investice, a sice výstavba multifunkčního logistického termínu firmou Metrans. Po jeho dohotovení vznikne ve městě cca 1 500 nových pracovních míst.

 

Jako starosta vnímáte potřeby měst a obcí, kde zvláště v posledních letech chybí příjmy z daňových zdrojů. Je to řešitelný problém?  

Od příštího roku se situace velmi zásadním způsobem změní. Podle nového zákona z dílny TOP 09 a Starostové se zvýší příjem do pokladen z přerozdělených daní (tzv. RUD). Daňový příjem města Česká Třebová  se díky tomu znatelně zvýší. Nový zákon pomůže většině měst a obcí v Pardubickém kraji, jistě to je pro města a obce velmi dobrá zpráva.

 

Jak je sestavena kandidátka Vaší koalice? Převažují starostové nebo TOP 09 ?

Mimo mně  jsou v týmu TOP 09 a Starostové, který vedu do krajských voleb další starostové a radní a zastupitelé měst a obcí našeho kraje.  Spolupracujeme s odborníky na analýzách situace v kraji, volební program máme připraven. 

 

Můžete něco prozradit z Vašeho volebního programu?

Věřím, že již úvodní článek našeho programu „Transparentní kraj“ čtenáře zaujme. Toto téma je uvedeno takto: "Zasadíme se o to, aby vedení kraje s dostatečným předstihem informovalo své občany o svých záměrech, které mají významné rozpočtové dopady nebo zásadní vliv na fungování kraje a jejich život. Na webových stránkách bude vyvěšen krajský rozpočet i s doprovodným komentářem tak, aby mu rozuměli i laikové. Prosadíme, aby kraj postupoval dle vlastního předpisu pro zadávání všech zakázek, jenž bude přísnější než platný zákon o zadávání veřejných zakázek…… "

 

Co považujete za své priority?

Mezi priority správy a rozvoje kraje patří doprava patří spolu s krajským zdravotnictvím, sociální péčí a školstvím. V oblasti dopravy chceme naplnit hesla "Zelená zrychlené dopravě, stop devastaci silnic nižších tříd a plýtvání penězi", "Veřejná dopravní obslužnost jako služba lidem". Ve zdravotnictví se kraj musí chovat jako majitel všech nemocnic bez rozdílu a musí zajistit, aby akutní, neodkladná a ambulantní péče byla dostupná v každá části kraje, aby byl zdravotně sociální systém posílen. Neziskový sektor musí být partnerem  krajské samosprávy. Ve školství je naším mottem: „Vzdělání je nejlepší a nejvýhodnější investice“. Nelze vše v krátkosti rozvádět do konkrétnější podoby. 

 

Máte nějaký vzkaz voličům na závěr?

Sám jsem se "na vlastní kůži" ve své funkci starosty přesvědčil, že kraj je stále důležitějším článkem veřejné správy a samosprávy. Proto bych chtěl apelovat na voliče, aby význam nastávajících krajských voleb nepodceňovali, aby se voleb zúčastnili s vědomím, že záleží na tom, jaká reprezentace povede náš Pardubický kraj v příštích čtyřech letech. Město Česká Třebová si zaslouží, aby mělo na úrovni kraje důstojné zastoupení.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme