Zedník: Kanál Dunaj – Odra – Labe? Měli bychom zůstat klidní

4. 4. 2016

Výstavba kanálu Dunaj-Odra-Labe, kterou prosazuje prezident Miloš Zeman, nemá podle komise pro životní prostředí Akademie věd ČR ekonomické, sociální ani ekologické opodstatnění a zdůvodnění.

Na Českotřebovsku by se betonová lobby skutečně vyřádila. Vždyť hladina kanálu by zde měla dosahovat nejvyšší nadmořské výšky, okolo 400m. Proto by ji muselo vyrovnávat několik zdymadel.

„Protože je Česká Třebová nejvyšší bod trasy, měl by nad částí města Lhotka i částí Dlouhé Třebové vzniknout akvadukt. Nedovedu si představit, že by lidi potěšilo, kdyby nad jejich hlavami pluly lodě,“ řekl českotřebovský starosta Jaroslav Zedník, který není přesvědčen, že se průplav začne stavět.

„Myslím si, že jde jen o plané proklamace a měli bychom zůstat klidní. V současné době je v České Třebové postavena první etapa logistického centra, teď se připravuje výstavba druhé a třetí etapy Odborníci tvrdí, že lze vše logisticky zvládnout vlaky. Takže z mého hlediska ekonomická potřeba kanálu není,“ dodal Zedník.

 

Ondřej Müller, krajský manažer

Ekologie ani ekonomika stavby kanálu nevychází
Není pravda, že vodní doprava je tou nejekologičtější. Sice nepřekračuje hlukové normy, ale proti nákladní železniční dopravě v elektrické trakci je emisně šetrnější jen u emisí SO2 a CO2, zatímco o 1-3 řády je náročnější u emisí polycyklických aromatických uhlovodíků PAU, oxidu uhelnatého CO, oxidů dusíku NOx, těkavých organických látek VOC a tuhých emisí PM.
Zásadním ekologickým problémem je nutná úprava vodních toků a nevyhnutelná destrukce říčních ekosystémů. K plné devastaci říčních ekosystémů dochází, postaví-li se přehrada nebo jez, které zvednou hladinu a zničí řeku jako ekosystém proudící vody. Na takových vodních dílech ale myšlenka výstavby kanálu D-O-L stojí. V případě vedení kanálu či jeho části mimo koryta řek dochází k velkému záboru půdy a k vytvoření velmi silného dělícího efektu. Záměr výstavby kanálu počítá se zničením řady zvlášť chráněných území včetně chráněné krajinné oblasti Poodří, součásti evropské sítě zvlášť chráněných území NATURA 2000.
I když jeho výstavba dosud nebyla schválena, přinesl tento záměr již miliardové ztráty. Jen společnost Ekotransmorávia během několika let dokázala na přípravě a prosazování kanálu D-O-L proinvestovat svůj kapitál ve výši asi půl miliardy Kč. Státní rozpočet stojí příprava projektu každoročně 10-20 mil. Kč. Další finanční prostředky jsou čerpány propagací a prosazováním záměru do územních plánů.
Ing. Jan Zeman,CSc.
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme