× Pohněme s tím. Společně!

Zedník: Kanál Dunaj – Odra – Labe? Měli bychom zůstat klidní

4. 4. 2016

Výstavba kanálu Dunaj-Odra-Labe, kterou prosazuje prezident Miloš Zeman, nemá podle komise pro životní prostředí Akademie věd ČR ekonomické, sociální ani ekologické opodstatnění a zdůvodnění.

Na Českotřebovsku by se betonová lobby skutečně vyřádila. Vždyť hladina kanálu by zde měla dosahovat nejvyšší nadmořské výšky, okolo 400m. Proto by ji muselo vyrovnávat několik zdymadel.

„Protože je Česká Třebová nejvyšší bod trasy, měl by nad částí města Lhotka i částí Dlouhé Třebové vzniknout akvadukt. Nedovedu si představit, že by lidi potěšilo, kdyby nad jejich hlavami pluly lodě,“ řekl českotřebovský starosta Jaroslav Zedník, který není přesvědčen, že se průplav začne stavět.

„Myslím si, že jde jen o plané proklamace a měli bychom zůstat klidní. V současné době je v České Třebové postavena první etapa logistického centra, teď se připravuje výstavba druhé a třetí etapy Odborníci tvrdí, že lze vše logisticky zvládnout vlaky. Takže z mého hlediska ekonomická potřeba kanálu není,“ dodal Zedník.

 

Ondřej Müller, krajský manažer

Ekologie ani ekonomika stavby kanálu nevychází
Není pravda, že vodní doprava je tou nejekologičtější. Sice nepřekračuje hlukové normy, ale proti nákladní železniční dopravě v elektrické trakci je emisně šetrnější jen u emisí SO2 a CO2, zatímco o 1-3 řády je náročnější u emisí polycyklických aromatických uhlovodíků PAU, oxidu uhelnatého CO, oxidů dusíku NOx, těkavých organických látek VOC a tuhých emisí PM.
Zásadním ekologickým problémem je nutná úprava vodních toků a nevyhnutelná destrukce říčních ekosystémů. K plné devastaci říčních ekosystémů dochází, postaví-li se přehrada nebo jez, které zvednou hladinu a zničí řeku jako ekosystém proudící vody. Na takových vodních dílech ale myšlenka výstavby kanálu D-O-L stojí. V případě vedení kanálu či jeho části mimo koryta řek dochází k velkému záboru půdy a k vytvoření velmi silného dělícího efektu. Záměr výstavby kanálu počítá se zničením řady zvlášť chráněných území včetně chráněné krajinné oblasti Poodří, součásti evropské sítě zvlášť chráněných území NATURA 2000.
I když jeho výstavba dosud nebyla schválena, přinesl tento záměr již miliardové ztráty. Jen společnost Ekotransmorávia během několika let dokázala na přípravě a prosazování kanálu D-O-L proinvestovat svůj kapitál ve výši asi půl miliardy Kč. Státní rozpočet stojí příprava projektu každoročně 10-20 mil. Kč. Další finanční prostředky jsou čerpány propagací a prosazováním záměru do územních plánů.
Ing. Jan Zeman,CSc.
CENIA, česká informační agentura životního prostředí

ŠTÍTKY

Volby:
2016 senát - 46 - Ústí nad Orlicí: Jaroslav Zedník

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 PARDUBICKÝ KRAJ

Sladkovského 433
530 02 Pardubice

info@pce.top09.cz
telefon: +420 604229303

 

KRAJSKÝ MANAŽER

Ondřej Müller

ondrej.muller@top09.cz

telefon: +420 604229303

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme