Vysoké Mýto: Otazníky v našem městě

Letiště nebo zkušební dráha pro autobusy?

25. 8. 2014

Letiště, polygon, Iveco, Aeroklub, Město, smlouva o výpůjčce, územní plán,to jsou pojmy, které jsou nyní velmi frekventované. Jak to vlastně je? Co se děje? O čem se jedná? Jak se v tom všem vyznat?

 

Ve Vysokém Mýtě máme Letiště. Už dlouho. Pozemek je ve vlastnictví Města. Město ho dalo před lety do výpůjčky Aeroklubu Vysoké Mýto. Je na to smlouva, výpůjčka trvá do roku 2096. Vypovědět jde jen vzájemnou domluvou. Územní plán Vysokého Mýta neumožňuje na ploše Letiště jinou činnost, nežli leteckou.

Aeroklub je sdružení letců, kteří kromě vlastního létání provozují na ploše letiště Veřejné letiště, na kterém přistávají letadla z ČR i celého Schengenského prostoru. Toto Veřejné letiště je využíváno nejrůznějšími subjekty denně po dobu celého roku.

IVECO CR, dříve Karosa, největší továrna v Mýtě a okolí, největší a nejvýznamější zaměstnavatel.

Vyrábí autobusy a potřebuje zkušební dráhu. Všichni si uvědomujeme jeho důležitost a všichni ho samozřejmě podporujeme.

Přistávací a vzletová dráha Vysokomýtského letiště potřebuje opravit. Aeroklub ani město nemá potřebné finance. Jednají s Ivecem, rýsuje se dohoda o finanční pomoci Iveca. Za to by se mělo Letiště stát na jedno půldne v týdnu zkušební dráhou pro vývojovou řadu autobusů, tedy pro 3 – 5 autobusů týdně.

Probíhají jednání. Kdo jedná? Správná otázka. Vedení Iveca a vedení Města. Nevím jestli v této fázi byl přizván Aeroklub. Nevím, kdo jednal za Iveco, ale vedení města zastupuje pan starosta, který těmito jednáními pověřen nebyl. O jeho jednáních neví nic ani rada města, ani zastupitelstvo. Starosta není generálním ředitelem města.

Nejvyšším orgánem ve městě je demokraticky zvolené 21-členné zastupitelstvo. Tomu podléhají a zodpovídají se starosta, místostarosta i rada města, které zastupitelé zvolili ze svého středu. Zastupitelstvo má konečné a rozhodující slovo v důležitých rozhodováních města.

Z dopisů  Iveca a Aeroklubu se my, zastupitelé, dozvídáme, že se na Letišti má stavět zkušební dráha pro autobusy. Má být využívána každý pracovní den od 6 do 22 hodin, denně má být zkoušeno asi 20 autobusů. Iveco už má na tuto stavbu přislíbené peníze v řádu miliónů Euro. Nastává překvapení až zděšení. Z Města jsme informace nedostali.

Jednání o Letišti probíhala zcela bez účasti nebo vědomí zastupitelstva! Celé dlouhé měsíce. Zápisy z jednání nejsou k dispozici. Jednání se dostala, zřejmě přičiněním jednajících, do slepé uličky. Zastupitelstvo je stavěno do velmi komplikované situace.

Které informace si nevymůže, ty nemá. Dne 7.8. proběhl seminář, který jsme si více než méně vynutili a který vzhledem k časové tísni a době dovolených navštívilo jen 11 zastupitelů. Bez pravdivých a úplných informací odborníků však není možné se kvalifikovaně rozhodovat. Odpovědnost každého zastupitele je veliká.

20. srpna proběhlo veřejně zasedání zastupitelstva města. Jednání dlouhé, diskuse bohatá a živá. Bylo jasně deklarováno, že zastupitelstvo města nemůže jednat protiprávně, musí dodržovat platné smlouvy, včetně té s Aeroklubem, musí respektovat Územní plán města. Bylo přijato usnesení:

 

129/14

Zastupitelstvo města podporuje

 

záměr společnosti Iveco Czech Republic, a.s. realizovat výstavbu testovací dráhy. Město bude spolupracovat na nalezení vhodné lokality.

 

http://urad.vysoke-myto.cz/usneseni-zastupitelstva/9572-usneseni-zm-c-2014-07-ze-dne-20-8-2014


Podle mého názoru je to nejlepší výsledek, kterého bylo za dané situace možné dosáhnout. Zastupitelstvo svým rozhodnutím nejenže nepoškozuje Iveco, neohrožuje provoz Veřejného letiště, ani Aeroklub, ale prospělo Ivecu tím, že se konečně ukázalo, jak se věci opravdu mají. Iveco počítalo s tím, že začne v dohledné době budovat a koncem roku 2015 bude zkušební dráha hotová. Překážkou je však územní plán a smlouva o výpůjčce daného pozemku. Odstranění těchto překážek by, pokud by vůbec byly odstraněny, trvalo roky. Finance vynaložené Ivecem do projektu by byly zmařené.

Pojďme tedy hledat lokalitu vhodnou pro zkušební dráhu. Vhodnou podle územního plánu a právně volnou. Úkoly jsou rozdány. Bude to možná náročné, možná dražší. Ale je větší naděje, že bude možné polygon vybudovat do konce roku 2015, použít přislíbené finance a zabezpečit rozvoj největšího závodu a zaměstnavatele ve Vysokém Mýtě a okolí

MUDr. Jiřina Šafrová, členka rady města kandidátka TOP 09 s č. 2 do komunálních voleb
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme