Skalický: Bez Semtexu by se ani pilot nekatapultoval

31. 3. 2016

Už téměř sto let hrají Pardubice významnou roli v oblasti výroby trhavin a střelivin. V roce 1920 totiž byla založena společnost s dnešní názvem Explosia a.s., jejíž produkty zná prakticky celý svět. A má ambice se i nadále rozvíjet. S generálním ředitelem společnosti Josefem Tichým o tom hovořil i poslanec Jiří Skalický (TOP 09), který se nejen z pozice člena sněmovního Výboru pro obranu o tento druh průmyslu zajímá.

Poslance Skalického zajímala činnost Explosie, její historie i plány do budoucna. Zajímal se také o možnosti, jak Explosii potažmo obrannému průmyslu na východě Čech pomoci. „Firmy podnikající v oblasti obranného průmyslu, konkrétně výrobci výbušnin a munice, nedávno podepsaly memorandum, ve kterém deklarují zájem znovu pozvednout tradici tohoto oboru,“ říká Jiří Skalický a naráží tak na fakt, že Československo ve druhé polovině minulého století patřilo k nejvýznamnějším producentům zbraní a munice. V 90. letech poptávka po nich poklesla, v Pardubickém kraji se ale tradici výroby a především znalosti podařilo udržet. „Český obranný průmysl by se měl dávat dohromady, měli bychom spolupracovat a dělat vše pro to, abychom tradici obranného průmyslu obnovili a rozvíjeli. Tento obor je základem průmyslu České republiky a byla by velká škoda tuto tradici utlumit,“ potvrzuje generální ředitel Explosia a.s. Josef Tichý, který – jak sám říká – nevynechá žádnou příležitost k prezentaci oboru nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Poslanec Jiří Skalický proto nabídl vedení společnosti možnost zúčastnit se semináře o zbraních a střelivu, který se bude pod jeho záštitou konat v Poslanecké sněmovně. Účastnit se jej budou i představitelé Asociace obranného průmyslu a všichni významní hráči na trhu. „Zároveň jsem panu řediteli nabídl možnost zprostředkovat kontakty pro rozvíjení další spolupráce v zahraničí. Z pozice poslance mám příležitost přivézt do kraje velvyslance různých zemí nebo navázat komunikaci mezi firmami a velvyslanectvím. Nedávná návštěva tureckého velvyslance ve firmách obranného průmyslu v Pardubickém kraji potvrdila, že to má smysl. Turecký velvyslanec osobně tlumočil zájem tamních úřadů na spolupráci a osobně předal důležité kontakty. Aktuálně připravujeme i návštěvu nového velvyslance Spojených arabských emirátů v regionu. Jeho návštěvu chceme primárně zaměřit na elektrotechnický průmysl, který je pro náš region také významný,“ dodává Jiří Skalický.

Explosia a.s. zaujímá významné postavení na trhu v oblasti trhavin a střelivin, je významným exportérem především do zemí Evropské unie, ale i mnohem dál. V současné době je „dvojkou“ na evropském trhu ve výrobě sférických prachů, má ale ambice být zde tím největším. Firma se zabývá výrobou černého prachu, prachů do velkorážové munice, prachů do loveckých, sportovních a vojenských malorážových zbraní. Dodává prachy třeba i na rekonstrukce historických bitev u Slavkova nebo u Chlumu. Explosia vyrábí také civilní trhaviny, dynamity, nitroglycerín a samozřejmě proslulý Semtex. „Semtex zná celý svět, ale málokdo tuší, jak široké pole využití má. Mne třeba zaujala informace, že bez malého použití Semtexu by se ani pilot proslulého vojenského letounu L-39 Albatros nedokázal katapultovat,“ přiznává Jiří Skalický. Společnost totiž vyrábí i kompletní sortiment pyrotechnických prvků leteckých záchranných systémů, zejména raketové motory určené k odhozu krytu pilotní kabiny.

Společnost disponuje vlastním výzkumem, který navazuje na dlouhou tradici oboru v Pardubicích. Dodnes úzce spolupracuje s Univerzitou Pardubice, ale také se středními školami. Třeba na pardubické chemické průmyslovce pořádá kurzy pro dělnické profese. „Máme dnes téměř 600 zaměstnanců. Snažíme se lidem nabídnout zajímavou a atraktivní práci, i když podmínky pro přijetí jsou u nás trochu složitější. Kromě trestní bezúhonnosti a dobrého zdravotního stavu je to třeba perfektní znalost češtiny, která je důležitá proto, aby všichni zaměstnanci přesně rozuměli pracovním postupům a pokynům,“ vysvětluje ředitel Tichý.

Závěr schůzky poslance Jiřího Skalického s generálním ředitelem Explosia a.s. Josefem Tichým tak měl jeden závěr. Oba se shodli na tom, že zejména při dnešní bezpečnostní situaci je naprosto nezbytné obranný průmysl a na něj navazující obory dále rozvíjet.

TOP 09 Pardubice

Štítky